nieuws / Circulariteit in de bouw: het tegengaan van verspilling en sloop.

Circulariteit in de bouw: het tegengaan van verspilling en sloop

Hoe creëer je een gebouw dat jarenlang meegaat en vervolgens eenvoudig gedemonteerd kan worden en de materialen elders gebruikt kunnen worden? Circulariteit in de bouw is een complex maar enorm belangrijk onderwerp. Wil je ook een duurzame keuze maken en kiezen voor een circulair bouwwerk? Onze adviseurs helpen je graag om je keuze voor duurzaamheid bij circulaire producten en bouwwerken te vergemakkelijken. Samen kijken we met het ontwerpteam naar de haalbaarheid en toepassing van innovaties op het gebied van circulariteit. Door circulair te bouwen ontstaan er gebouwen die flexibel zijn en lang meegaan, waardoor verspilling en sloop voorkomen kunnen worden.

Circulariteit betekenis

Circulariteit betekent dat producten na gebruik worden ingezet als grondstof voor nieuwe producten of materialen. Het doel van circulariteit: streven naar een wereld zonder afval. Bij circulariteit in de bouw wordt tijdens het productieproces goed nagedacht over het volgende leven van een product of onderdeel. Het product wordt zo geproduceerd dat alle onderdelen opnieuw als grondstof kunnen dienen voor nieuwe producten. Dit kun je ook wel recycling noemen. Bij circulair bouwen passen we het principe van circulariteit toe op de bouw. We spreken van circulair bouwen als bij het bouwen van een gebouw zo min mogelijk nieuwe grondstoffen worden gebruikt en zo min mogelijk vervuiling plaatsvindt.

Waarom circulariteit?

De grondstoffen die de aarde levert zijn schaars. Als we deze grondstoffen slimmer hergebruiken, raakt de aarde minder snel uitgeput. Circulariteit in algemene zin en circulariteit in de bouw draagt dus bij aan duurzaamheid en een beter milieu. Met circulariteit ontstaat er minder afval en dat is belangrijk voor het behoud van de aarde. Circulaire producten en materialen, zeker in de bouw, zijn een oplossing om duurzame doelstellingen te behalen. 

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen worden materialen, grondstoffen en producten hergebruikt. Hierbij worden gebieden, gebouwen en de infrastructuur ontwikkeld zonder natuurlijke bronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en de ecosystemen aan te tasten. Wij bij Objectum streven ernaar bouwprojecten op een circulaire manier aan te pakken, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren. Circulariteit in de bouw is belangrijk in de vastgoedmarkt. Veel nieuwbouw wordt al op een circulaire manier gebouwd, maar bestaand vastgoed biedt ook kansen voor circulariteit in de bouw door verspilling te verkleinen en vernieuwingen door te voeren. Sloopafval kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor nieuwe gebouwen bij circulair bouwen. En transformatie van (kantoor)panden is een goede oplossing voor leegstand. 

Circulaire producten in de bouw

Nederland moet 100% circulair zijn in 2050. En in 2030 moet 50% van deze doelstelling gehaald zijn. Om ervoor te zorgen dat er in 2050 genoeg noodzakelijke goederen voor iedereen zijn, moeten producten efficiënter worden ontworpen en materialen zoveel mogelijk worden hergebruikt. Circulaire materialen zijn materialen en grondstoffen die een aantal keer hergebruikt kunnen worden. Aan het einde van hun levenscycli moeten zij op milieuvriendelijke manier afgebroken worden. Een efficiënter ontwerp is hierbij belangrijk: als je bij voorbaat weet dat een materiaal of product nog meerdere malen hergebruikt moet worden, kan je daar bij de

Circulariteit bij Objectum productie rekening mee houden.

Bij Objectum richten we ons op circulariteit in de bouw en bouwen met circulaire materialen en bouwmethoden. Circulair bouwen gaat in basis over het sluiten van kringlopen. En daarbij gebruiken wij diverse methodes en instrumenten die circulariteit in de bouw meetbaar maken. Onze kracht ligt in het vertalen van de ambities naar werkelijkheid. Dat begint bij het samen ontwikkelen van een visie op circulariteit. Voor een optimaal resultaat rondom circulariteit in de bouw dwingen we onszelf om verder te gaan dan de bestaande tools en rekenmethodes.

Vormen van circulariteit in de bouw

In onze projecten komen we circulariteit in verschillende vormen tegen, zoals: 

  • Zo min mogelijk sloop, maar renovatie, herbestemming of transformatie van een gebouw.
  • Werken met bio-based, hergebruikte en gerecyclede materialen.
  • Gebruik van materialen met een lage impact voor het milieu.
  • Werken met materiaalpaspoorten, zodat we altijd informatie over de materialen hebben en bewuste keuzes gemaakt kunnen worden.
  • Ontwerpers die werken met demontabele verbindingen.
  • Toekomstgericht bouwen, door slimme ontwerpkeuzes en flexibiliteit

Circulariteit in de bouw met Objectum

Het is niet mogelijk om eindeloos grondstoffen te verkrijgen. Daarom is het nodig om over te gaan naar circulair bouwen wat een belangrijke pijler is voor Objectum. Bestaande gebouwen zijn in feite bouwmaterialendepots. In de toekomst worden deze gebouwen gebruikt voor het terugwinnen van producten én grondstoffen, ook wel urban mining genoemd. In onze projecten

Wij bij Objectum streven écht naar circulariteit in de bouw. Neem daarom een kijkje in onze projecten. Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op. houden we altijd rekening met circulariteit.