nieuws / Waarom kiezen voor duurzaam bouwen of bestaande bouw verduurzamen?.

Waarom kiezen voor duurzaam bouwen of bestaande bouw verduurzamen?

Duurzaam bouwen krijgt een steeds prominentere rol in het vastgoed. Duurzame bouw kent vele voordelen: het is beter voor het milieu, grondstoffen worden bespaard, het is energiezuiniger en het is gezonder voor de bewoners en gebruikers van het pand. Duurzaam bouwen biedt diverse kansen voor de bouwsector. Maar waarom duurzaam bouwen en hoe ziet duurzaamheid in de bouw eruit? We leggen het hieronder aan je uit.

De definitie van duurzaam bouwen

Duurzaam bouwen is een breed begrip. Bij duurzaam bouwen en verbouwen wordt er rekening gehouden met de effecten op het milieu met duurzaamheid als doel. Zowel in de ontwerpfase, de bouwfase en de gebruiksfase, maar ook tijdens de sloop, verbouw of renovatie. Bij duurzaam bouwen gaat het ook over het gebruik van het gebouw. Bijvoorbeeld over de uitstoot van CO2 door energieverbruik voor verwarming en koeling van een gebouw. Bij duurzaam bouwen wordt er gekeken naar de milieueffecten over de hele levensduur van het gebouw.

Duurzaam bouwen als uitgangspunt

De bouwsector is de afgelopen 10 jaar enorm veranderd. Door de klimaatverandering, milieueisen en overgang naar duurzame energie moet het bouwproces steeds slimmer, duurzamer én sneller verlopen. Zo moeten in 2050 alle gebouwen CO2-neutraal zijn. Dit is een flinke uitdaging, vooral op het gebied van de bestaande bouw verduurzamen. Maar het biedt ook enorm veel voordelen en in tegenwoordige tijd is duurzaam bouwen steeds meer de standaard geworden.

Waarom duurzaam bouwen?

Bij de ontwikkeling van nieuwe gebouwen of de verduurzaming van de bestaande bouw staat de mens en het milieu centraal. Bij duurzaam bouwen gaat het niet alleen over energiebesparing, maar ook over:

  • Het gebruik van duurzame materialen die voldoende rekening houden met de milieu- en gezondheidseisen van de bewoners of gebruikers.
  • Een goede ventilatie. De juiste ventilatie voorkomt vocht, schimmel en een concentratie van schadelijke stoffen.
  • Een prettige leefomgeving in woningen, wijken en steden (denk aan healthy urban living).
  • Het hergebruik van materialen die vrijkomen bij de sloop om zo de grondstoffen voor bouwmaterialen optimaal te benutten.
  • Verantwoord watergebruik.

Verduurzaming bouw met slimme technologie

Zoals eerdergenoemd is het een flinke uitdaging om alle gebouwen duurzaam en circulair te bouwen. Circulair bouwen is afgeleid van circulaire economie en ‘streeft een economisch systeem na dat uitgaat van een maximale herbruikbaarheid van producten en grondstoffen ten einde de waarde vernietiging te minimaliseren.’ Deze theorie gaat nog verder dan alleen duurzaam bouwen. Om circulair en duurzaam bouwen na te streven is slimme technologie anno 2021 onmisbaar.

Met slimme technologie kunnen bepaalde onderdelen, die nodig zijn voor duurzaam bouwen of verduurzaming, modulair (een systeem waarbij veel onderdelen uitwisselbaar zijn met diverse modellen) worden geproduceerd. Daarnaast maakt slimme technologie 3D-printing mogelijk, waarbij nieuwe bouwmaterialen uit gerecyclede grondstoffen ontwikkeld kunnen worden. Door gebruik te maken van slimme technologie in gebouwen kan het gebruikerscomfort verhoogd worden. Op deze manier kunnen gebouwen en installaties perfect afgestemd worden op de gebruikerswensen met een beperking van het energieverbruik. Een win-winsituatie dus!

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers in bouw- en procesmanagement, huisvestingsadvies en planontwikkeling bij hun ontwikkelvraagstukken. Bestaand of nieuw vastgoed, van planvorming tot realisatie. Om een weloverwogen, strategische keuze te maken, werken wij in onze planontwikkeling altijd verschillende scenario’s uit. Daarbij maken we gebruik van digitale modellen, waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken voorafgaand aan de ontwerpfase en opties rondom duurzaam bouwen aankaarten.

Tips voor duurzaam bouwen

Enkele tips op een rij, die we bij Objectum aanhouden: 

  • Houd al in de ontwerpfase rekening met de gewenste technische levensduur van het gebouw, zodat er zo min mogelijk belasting is op het milieu. Kies voor milieuvriendelijke materialen.
  • Houd bij het ontwerp en de materiaalkeuze zo veel mogelijk rekening met hergebruik van bouwdelen en recycling van materialen die vrijkomen bij de sloop van het gebouw.
  • Bekijk bij duurzaam bouwen in veel gevallen eerst of een gebouw in aanmerking komt voor renovatie, verbouwing, splitsing of herbestemming.
  • Ontwerp het gebouw zo, dat het later makkelijk is aan te passen aan de wensen van (nieuwe) gebruikers.
  • Pas duurzame technieken toe om te besparen op energie- en materiaalgebruik.

De kosten rondom duurzaam bouwen

Duurzame bouw is in beginsel niet per se duurder dan het bouwen van niet-duurzame gebouwen. Wanneer er wordt gekeken naar de grond- en bouwkosten, lijkt duurzaam bouwen duurder. Maar als je kijkt naar de kosten voor het onderhoud van een duurzaam gebouw dan zijn deze een stuk lager. Voor de kopers of gebruikers van een duurzame woning biedt dat een groot voordeel.

Subsidies duurzame bouw

Duurzaam bouwen of verduurzaming van de bestaande bouw bevordert het milieu. De Rijksoverheid neemt daarom een aantal maatregelen om duurzaam bouwen te stimuleren middels diverse subsidies. Dit kan onder andere met de regeling groenprojecten, waarbij belastingvoordeel aangevraagd kan worden bij investeringen in duurzame bouwprojecten. Er zijn vaak ook andere subsidies mogelijk bij gemeentes en provincies. Objectum kan u helpen met zaken rondom regelgeving, vergunningen en subsidies.

Dé specialist op het gebied van duurzaam bouwen

Objectum is expert in duurzaam bouwen en verduurzaming van de bestaande bouw en kan u gedegen bouwadvies bieden. Met het juiste bouwadvies kunnen bepaalde ecologisch verantwoorde maatregelen getroffen worden. Dit houdt bijvoorbeeld in een correct uitgevoerde isolatie, duurzame materialen en de ventilatie. Door de multidisciplinaire kennis van onze projectmanagers kunnen wij meedenken met onze opdrachtgevers, de adviseurs, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden over maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid en energietransitie.

Bij bouwmanagement, projectmanagement en planontwikkeling nemen wij verschillende diensten uit handen van de opdrachtgever. Zo voeren we onder andere haalbaarheidsstudies en locatieonderzoeken uit, zetten massastudies op en maken we kosten- en batenanalyses. We begeleiden het project van begin tot eind en onderhouden intensieve samenwerking met alle betrokken partijen en overheden. Objectum zorgt ervoor dat de budgetten, opbrengsten en tijdsplanningen worden nageleefd.

Heb je vragen over onze werkwijze rondom duurzaam bouwen of bestaande bouw verduurzamen? Neem gerust contact met ons op.