project / Scala College - Alphen aan den Rijn.

ONDERWIJS, RETAIL & LEISURE .

Bouw- & Projectmanagement Huisvestingadvies Planontwikkeling

Taken objectum.

Procesmanagement Projectmanagement Planontwikkeling Directievoering en toezicht Contractvorming Aanbesteding Ontwerpmanagement Duurzaam energieconcept Technisch projectmanagement Afbouw coördinatie
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Alphen aan den Rijn
OMVANG 10.200 m² (renovatie 4.651 m², nieuwbouw school 3.187 m², nieuwbouw sporthal 2.345 m²)
VOORBEREIDINGSTIJD 2018 - 2021
UITVOERINGSTIJD 2021 - 2023
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER Stichting Scala College en Coenecoop College
INSTALLATEUR HOMIJ Technische installaties
AANNEMER Bentvelzen en Jacobs Sloopwerken (sloopwerk), du Prie bouw & ontwikkeling (bouwkundig aannemer)
ARCHITECT TOPOS architectuur & bouwkunde
CONSTRUCTEUR Raadgevend ingenieursbureau Van Dijke
INSTALLATIEADVISEUR Galjema
OVER DIT PROJECT.

Als onderdeel van de gemeentelijke huisvestingsplannen moest de bovenbouw vmbo en havo van het Scala College een nieuw schoolgebouw met sporthal realiseren op de locatie van het voormalige Groene Hart College in Alphen aan den Rijn. Voor de realisatie van het nieuwe schoolgebouw is een deel van het bestaande gebouw gestript tot op het casco en daarna samen met een nieuwbouw geïntegreerd worden in een volledig nieuwe en duurzame huisvesting van het Scala College. Het ontwerp van het schoolgebouw is gebaseerd op het principe van les geven in domeinen. De leerlingen hebben per leerjaar en niveau een eigen domein en krijgen hier alle lessen. Alleen voor specifieke lessen (BiNaSk/beeldende vorming) verlaten de leerlingen hun thuishonk. Objectum heeft het project vanaf definitiefase tot en met de oplevering begeleid. Ook de overleggen met de gemeente voor het veiligstellen van voldoende budget en een zoektocht naar aanvullende subsidies zijn door Objectum aangestuurd.

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op