nieuws / Transformaties in de bouw: wat is het en wat komt erbij kijken?.

Transformaties in de bouw: wat is het en wat komt erbij kijken?

Transformaties in de bouw: van een oud kantoorgebouw naar luxe appartementen. Een bestaand gebouw krijgt een nieuwe functie, waarbij materialen worden hergebruikt en aangepast. Dit houdt aan de ene kant in het renoveren van de bestaande constructies en aan de andere kant nieuwe lagen toepassen op een bestaande constructie of een extra vleugel aanbouwen. Transformeren gaat hand in hand met duurzaam bouwen. Bij Objectum hebben we veel ervaring met het geven van advies en begeleiding bij transformatieprojecten in de bouw.

Wat is transformatie in de bouw?

Vastgoedtransformatie is kortgezegd het ombouwen van leegstaande panden, zoals kantoren en zorginstellingen naar bijvoorbeeld woningen. Veel leegstaande kantoren in Nederland zijn goed om te bouwen naar woningen, rekening houdend met de ligging en de leefbaarheid in een wijk. Transformatie in de bouw is doorgaans sneller dan nieuwbouw en kan goedkoper zijn bij gebouwen waarbij veel elementen hergebruikt kunnen worden. Bovendien gaat leegstand verpaupering tegen.

Leegstaande gebouwen zijn slecht voor de leefbaarheid. Ook is er nog steeds veel behoefte aan woonruimte. Ombouwen van vastgoed kan een oplossing bieden. De overheid bevordert dit soort transformaties in de bouw, door onder andere subsidieregelingen te bieden.

Diverse doelgroepen

Transformatiepanden kunnen bewoond worden door verschillende doelgroepen. Studenten, arbeidsmigranten, maar ook starters op de woningmarkt komen soms in een transformatiepand te wonen. Maar ook senioren, die langer zelfstandig blijven wonen, zijn een groeiende doelgroep op zoek naar goede woningen. Ook woningen voor expats en doelgroepen in het hogere koop- en huursegment zijn mogelijk via transformatie in de bouw. Verder worden veel panden geschikt gemaakt voor sociale huur. 

Transformatieadvies bij Objectum:

Objectum geeft advies op het gebied van transformaties in de bouw. Wij helpen bijvoorbeeld bij:

  • De bouwkundige wet- en regelgeving
  • Vergunningen en andere aanvragen
  • Projectmanagement
  • De financiering
  • Bestemmingsplan
  • Kostenmanagement
  • Risicomanagement
  • Aannemingsovereenkomsten
  • Aanvraag en contracteringadviseurs en bouwbedrijven

Objectum gespecialiseerd in transformatie in de bouw

Wij zijn gespecialiseerd in het ontwikkelen en bouwen van nieuw- en bestaand vastgoed in allerlei domeinen. Wij begrijpen ook als geen ander dat men zich prettig moet voelen in de ‘nieuwe’ omgeving, die wij samen met andere partijen op duurzame wijze creëren. Wanneer wij bouwadvies uitbrengen over een bestemmingsplan van een bestaand gebouw, houden we rekening met duurzaam bouwen en alle aspecten die nodig zijn om een uitstekend leefklimaat te vormen.

Transformatie op maat

Een grote en logische uitdaging bij transformaties in de bouw is dat het werk zich in de bestaande contouren van een gebouw moet afspelen. Er kan aangebouwd worden, maar de contouren van het gebouw blijven de leidraad voor de transformatie. Daar komen nog de regelgeving en de nieuwe comforteisen bij die we stellen aan woningen. De kunst is om al die factoren te managen en ervoor te zorgen dat ze op elkaar aansluiten. Het creëren van een nieuwe bestemming voor een bestaand gebouw is een grote operatie die maatwerk vereist en een goede samenwerking met alle betrokken partijen.

Bij Objectum zijn we bekend met de verschillende bouwtechnieken en weten waarmee we rekening moeten houden als we aan het werk gaan . Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers in bouw- en procesmanagement, huisvestingsadvies en planontwikkeling bij hun ontwikkelvraagstukken. Bestaand of nieuw vastgoed, van planvorming tot realisatie. Om een weloverwogen, strategische keuze te maken, werken wij in onze planontwikkeling altijd verschillende scenario’s uit. Daarbij maken we gebruik van digitale modellen, waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken vóór de ontwerpfase. Wij kunnen gedegen advies uitbrengen over de kosten, het proces en de diverse vergunningen bij transformaties in de bouw.

Onze projecten

Objectum heeft gewerkt aan het project Rokin 88-90, de transformatie van een kantoorgebouw naar woningen met 4 verdiepingen midden in de hoofdstad. Objectum heeft de planontwikkeling en het haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor dit project. Ook hebben we meegewerkt aan het  Joan Muyskensweg-project in Amsterdam. Een mooi transformatieproject aan de Amstel. Van kantoorruimte naar 191 huurappartementen. De taken van Objectum bij deze transformatie in de bouw? Planontwikkeling, haalbaarheidsstudie, aanbesteding, contractvorming, ontwerpmanagement én directievoering.

Deskundig transformatie bouwadvies

Als je op zoek bent naar deskundig transformatie bouwadvies, dan ben je bij ons aan het juiste adres. Bij planontwikkeling rondom transformaties in de bouw, nemen wij verschillende diensten uit handen van de opdrachtgever. Zo voeren we haalbaarheidsstudies en locatieonderzoeken uit, zetten massastudies op en maken kosten- en batenanalyses. We begeleiden het project van begin tot eind en onderhouden intensieve samenwerking met alle partijen. Tijdens iedere fase wordt beoordeeld of de budgetten, opbrengsten en verdere uitgangspunten nog gelijklopen met de exploitatie. Wil je meer informatie of een afspraak met ons maken? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen. Wij gaan graag met je aan de slag om een bestaand gebouw een nieuwe bestemming te geven!