sector / Onderwijs.

Scholing bereidt voor op het leven van morgen. Wij bouwen hier graag aan mee.

Een naadloze aansluiting op de gebruiker

In de onderwijssector gaan we verder dan alleen huisvesting. We verbinden de onderwijsvisie met concrete ruimtelijke plannen. Onze projectmanagers zorgen ervoor dat de leeromgeving naadloos aansluit op de behoeften van gebruikers. Duurzaamheidsambities vormen een integraal onderdeel van onze aanpak, met aandacht voor energie-efficiëntie en materiaalkeuzes. Met onze jarenlange ervaring in huisvestingsonderzoeken bieden we op maat gemaakte oplossingen voor alle typen onderwijs.

 

Innovatief onderwijsvastgoed met focus op de toekomst

Het onderwijs is bij uitstek een plek waar vooruit wordt gekeken. Nieuwe generaties worden opgeleid en klaargestoomd voor de toekomst. Hier hoort een inspirerende huisvesting bij. Wij combineren een scherpe focus op de gebruikers met verschillende duurzaamheidsambities om zowel nu als in de toekomst passende huisvesting te creëren. Onze projectmanagementaanpak omvat gedegen huisvestingsonderzoek en haalbaarheidsstudies die de onderwijsvisie naadloos laten aansluiten op de praktijk. We optimaliseren leeromgevingen door innovatief ontwerpmanagement en technisch projectmanagement. Van planontwikkeling tot verhuiscoördinatie, wij realiseren onderwijsvastgoed dat klaar is voor de toekomst.

Projecten binnen deze sector.

Planontwikkeling \ Bouw- & Projectmanagement
Montessorischolen - Den Haag

De Christelijke Montessorischool (CMS) te Den Haag en de naastgelegen Openbare Montessorischool Valkenbos (OMS) komen vanuit het integraal huisvestingsplan van de gemeente Den Haag in aanmerking voor nieuwbouw op de huidige locatie van de scholen. Het plan moet gerealiseerd worden op een zeer krappe binnenstedelijke locatie, waardoor het inpassen van het gewenste programma inclusief de buitenruimten een uitdaging bleek. Naast de 2 scholen maakten namelijk ook ruimten voor buitenschoolse kinderopvang en een kinderdagverblijf onderdeel uit van het programma.  

 

Bekijk project
Bouw- & Projectmanagement
VSO Steenwijklaan - Den Haag

Voor twee Voortgezet Speciaal Onderwijs organisaties, De Piramide (VSO cluster 3: kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurig zieke kinderen) en de Cor Emousschool (VSO cluster 2: kinderen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor en kinderen met een stoornis in het autistische spectrum) was nieuwe huisvesting nodig.

Bekijk project
Planontwikkeling \ Bouw- & Projectmanagement
SOMT University of Physiotherapy - Amersfoort

Stichting Opleiding Manuele Therapie (SOMT), de vervolgopleiding voor fysiotherapeuten tot manueel therapeuten, zocht uitbreiding van haar onderwijshuisvesting. In een ultra kort traject van 9 maanden en in intensieve samenwerking met de opdrachtgever, is een naburig bedrijfspand omgebouwd tot nieuwe onderwijslocatie. 

Bekijk project
Huisvestingadvies
JADS - Den Bosch

In opdracht van The Jheronimus Academy of Data Science is een huisvestingsonderzoek gedaan naar een efficiënter en toekomstbestendiger gebruik van het voormalige kloostergebouw Mariënburg in het centrum van ‘s Hertogenbosch voor de faculteit Data Science van de TU Eindhoven en Tilburg University.

Bekijk project
Huisvestingadvies
Northgo College - Noordwijk

Het Northgo College in Noordwijk is in 2003 gaan werken aan uitbreiding van haar schoolgebouw om het groeiend aantal leerlingen middelbaar onderwijs te kunnen bieden.

Bekijk project
Bekijk alle projecten