Circulair bouwen: de trend van nu en de toekomst

 De Nederlandse overheid wil in 2050 een circulaire economie hebben, waarin circulair bouwen een belangrijke pijler is. Dit houdt in geen verspilling of afval meer, maar verduurzaming van onder andere woningen. Nieuwe duurzame initiatieven komen op en samenwerkingen tussen bedrijven en branches ontstaan. Dit met als doel een circulaire economie door middel van circulair ondernemen en circulair bouwen. Hieronder leggen we je uit wat hierbij komt kijken.

Wat is een circulaire economie?

Een circulaire economie is een economisch systeem van gesloten ‘kringlopen’ waarin grondstoffen, onderdelen en producten hun waarde zo min mogelijk verliezen, duurzame energiebronnen worden gebruikt en systeemdenken centraal staat. Systeemdenken is een benadering waarin gefocust wordt op het geheel, in plaats van zich te concentreren op afzonderlijke onderdelen zonder te overwegen welke rol deze delen in het groter geheel spelen.

Circulair bouwen

Een belangrijke ontwikkeling in bouwend Nederland is circulair bouwen. Dit begrip komt voor uit de circulaire economie, waar het draait om slim gebruik van grondstoffen, goederen en producten, die hergebruikt kunnen worden. Het woord ‘circulair’ is niet voor niets een synoniem van ‘kringloop’. Het is een systeem dat noodzakelijk is, aangezien steeds meer grondstoffen opraken en onze aarde uitgeput raakt.

Wat is circulair bouwen?

Bij circulair bouwen worden materialen, grondstoffen en producten hergebruikt. Hierbij worden gebieden, gebouwen en de infrastructuur ontwikkeld zonder natuurlijke bronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en de ecosystemen aan te tasten. Wij bij Objectum streven ernaar projecten op een circulaire manier aan te pakken, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren.

Het nieuwe bouwen

In de vastgoedwereld is circulair bouwen belangrijk. Het ‘nieuwe bouwen’ staat hoog op de agenda. Maar hoe kunnen we een volledige, succesvolle circulaire branche realiseren? Veel nieuwbouw wordt op een circulaire manier gebouwd, maar met alleen nieuwbouw wordt het lastig om de doelstellingen te halen. 

Bestaand vastgoed biedt kansen voor circulariteit, door verspilling te verkleinen en vernieuwingen door te voeren. Sloopafval kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor nieuwe gebouwen bij circulair bouwen. En transformatie van (kantoor)panden is een goede oplossing voor leegstand. In andere gevallen kan een bestaand gebouw duurzaam gerenoveerd worden, zodat het haar oorspronkelijke functie kan vervullen.

Transformatie en herontwikkeling

Tegenwoordig gaat de voorkeur vaak uit naar nieuwbouw, terwijl juist in de bestaande bouw veel te winnen is door renovatie en transformatie. Wanneer dit niet mogelijk is, kan hergebruik van locaties en bouwmaterialen uitkomst bieden. Door nu na te denken over hoe bestaand vastgoed circulair gemaakt kan worden, wordt er een grote stap gezet.

Zo kan er geïnvesteerd worden in duurzame maatregelen, renovatie en in levensduurverlenging. Circulair bouwen draait om behoud en hergebruik van materiaal als sloop onvermijdelijk is. Deze materialen kunnen weer voor andere gebouwen gebruikt worden. Ook de materialen in de gebouwen moeten steeds meer bijdragen aan hergebruik en de verlenging van levensduur.

Nieuwbouw

Nieuwbouw blijft nodig en biedt veel mogelijkheden tot circulair bouwen. Zo kan er geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van demontabel bouwen, om zo het hergebruik op lange termijn te vergroten. Onze adviseurs stellen de waarde proposities vast in een analyse met kosten en baten.

Circulair bouwen met Objectum

Het is niet mogelijk om eindeloos grondstoffen te verkrijgen. Dus is het nodig om over te gaan naar een circulaire economie, waarin circulair bouwen een belangrijke pijler is, ook voor Objectum. Bestaande gebouwen zijn in feite bouwmaterialendepots. In de toekomst worden deze gebouwen gebruikt voor het terugwinnen van producten én grondstoffen, ook wel urban mining genoemd.

Wij bij Objectum streven naar circulair bouwen. Neem daarom een kijkje in onze projecten.

Heb je vragen? Neem dan gerust contact met ons op via onderstaande knop.

Vorige

Volgende