project / VSO Steenwijklaan - Den Haag.

ZORG & MAATSCHAPPIJ, ONDERWIJS .

Bouw- & Projectmanagement

Taken objectum.

Directievoering en toezicht Technisch projectmanagement
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Den Haag
OMVANG 2.800 m2
VOORBEREIDINGSTIJD 2012 - 2015
UITVOERINGSTIJD 2015 - 2016
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER De Haagse Scholen
AANNEMER Waal
ARCHITECT DP6 Architectuurstudio
CONSTRUCTEUR IMd Raadgevende ingenieurs
INSTALLATIEADVISEUR Wolf Dikken adviseurs
OVER DIT PROJECT.

Voor twee Voortgezet Speciaal Onderwijs organisaties, De Piramide (VSO cluster 3: kinderen met een lichamelijke beperking en/of langdurig zieke kinderen) en de Cor Emousschool (VSO cluster 2: kinderen met een beperking op het gebied van spraak, taal, auditieve verwerking en gehoor en kinderen met een stoornis in het autistische spectrum) was nieuwe huisvesting nodig. Het werd een gecombineerde nieuwe huisvesting aan de Steenwijklaan, ter plaatse van een oud en in onbruik geraakte basisschool. Na de sloop door de gemeente Den Haag, heeft Objectum de afname van het terrein en de begeleiding van de nieuwbouw verzorgd. Vanwege de bijzonder doelgroep, kende het gebouw bijzondere oplossingen, zoals zeer brede gangen en deuren, grotere lokalen, medische post, stallingen voor rolstoelen en een bewegingslokaal met verschillende ondersteunende bewegingstoestellen en een therapieruimte voor Sophia Revalidatie. En dan is er nog niet gewezen op het lichte en sobere ontwerp van DP6 Architectuurstudio.

Fotografie | Marcel van der Burg

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op