project / Montessorischolen - Den Haag.

ONDERWIJS .

Bouw- & Projectmanagement Planontwikkeling

Taken objectum.

Projectmanagement Directievoering en toezicht Ontwerpmanagement
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Bomenwijk Den Haag
OMVANG 4550 m2
VOORBEREIDINGSTIJD 2009 - 2012
UITVOERINGSTIJD 2012 - 2014
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER Stichting Montessorionderwijs Zuid-Holland ; Haagse Scholen
INSTALLATEUR Kuijper Compagnons
AANNEMER Bouwbedrijf van Leeuwen
ARCHITECT Atelier PRO
OVER DIT PROJECT.

De Christelijke Montessorischool (CMS) te Den Haag en de naastgelegen Openbare Montessorischool Valkenbos (OMS) komen vanuit het integraal huisvestingsplan van de gemeente Den Haag in aanmerking voor nieuwbouw op de huidige locatie van de scholen. Het plan moet gerealiseerd worden op een zeer krappe binnenstedelijke locatie, waardoor het inpassen van het gewenste programma inclusief de buitenruimten een uitdaging bleek. Naast de 2 scholen maakten namelijk ook ruimten voor buitenschoolse kinderopvang en een kinderdagverblijf onderdeel uit van het programma.  

Objectum is in eerste instantie vanuit de Stichting MZH aangesteld om als projectmanager voor de ontwikkeling van de nieuwbouw voor de CMS op te treden. Gezamenlijk met De Haagse Scholen, het bestuur waaronder de OMS valt, is het ontwerptraject opgepakt. Resultaat is een dat de 2 scholen samen één nieuw pand betrekken, waarin zij ieder een eigen gezicht hebben, met gedeeltelijk gezamenlijk ruimtegebruik waarmee de mogelijkheid is ontstaan om extra functies op te nemen. Daarnaast zijn multifunctionele ruimten opgenomen waarin in ieder geval de buitenschoolse kinderopvang zal plaatsvinden. Objectum heeft naast het ontwerptraject de sloop van de bestaande panden begeleid, de selectieprocedures van de architect en de sloopaannemer opgezet en de Europese aanbestedingsprocedure van de uitvoerende partijen uitgevoerd. Gedurende de realisatiefase zal Objectum optreden als directievoerder.   

Foto's: Dirk Verwoerd

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op