nieuws / Wat doet Objectum op het gebied van onderwijsvastgoed?.

Wat doet Objectum op het gebied van onderwijsvastgoed?

In 2020 gingen de scholen dicht vanwege het coronavirus, waarna ze weer geopend werden en vervolgens weer gesloten. Het onderwijs is steeds meer naar het thuisonderwijs en hybride-onderwijs verschoven. Maar de coronacrisis heeft ook nog een ander aspect van het onderwijsvastgoed belicht: de crisis van gebouwenvoorraad die voor een groot deel bestaat uit kwalitatief matige en verouderde gebouwen. Denk hierbij aan gebouwen met een ondermaats binnenklimaat of onderwijsgebouwen die niet meer aansluiten bij een inspirerende leer- en werkomgeving voor de eindgebruikers. Objectum helpt opdrachtgevers bij dit soort vraagstukken en heeft bijgedragen aan diverse projecten in het onderwijsvastgoed

Het aantal schoolgebouwen

Nederland heeft ruim 9.300 gebouwen in het onderwijsvastgoed. In het primair onderwijs is ongeveer 54% van de gebouwen gebouwd vóór 1978 en in het voortgezet onderwijs is dit zo’n 49%. Deze gebouwen zijn ongeveer 40 jaar en ouder, wat betekent dat het vastgoed niet meer voldoet aan alle eisen. En de flexibiliteit en aanpasbaarheid van deze gebouwen is vaak beperkt. Een gebouw is pas een goed gebouw wanneer het optimaal faciliterend is aan hetgeen dat erin plaatsvindt. 

Duurzaamheid van het huidige onderwijsvastgoed

Als het gaat om duurzaamheid van het onderwijsvastgoed zijn er knelpunten te vinden. Volgens het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) heeft slecht zo’n 14% van de scholen in Nederland in 2020 een toereikend energielabel. Zo heeft de helft van de scholen in het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs een label lager dan energie­label C. Omgerekend naar het aantal gebouwen komt dat neer op ruim 5.000 school­gebouwen die lager scoren dan energielabel C.

Ook blijkt maar zo’n 32% van de schoolgebouwen te voldoen aan de minimumeisen voor het binnenmilieu. In diverse wetenschappelijke onderzoeken wordt al jarenlang het belang van goede ventilatie aangetoond. Om de klimaat- en binnenmilieueisen te halen moeten er enorm veel schoolgebouwen in Nederland vervangen of gerenoveerd worden. Er liggen dus veel kansen voor het onderwijsvastgoed, en dat is waar Objectum bij kan helpen. Objectum is expert in duurzaam bouwen en verduurzaming van de bestaande bouw en kan je gedegen bouwadvies bieden. 

Onze diensten

Ons expertise komt samen in drie gebieden bij onderwijsvastgoed: bouw- en procesmanagement, planontwikkeling en huisvestingsadvies. Onze bevlogen adviseurs zetten hun expertise in deze drie gebieden optimaal in voor het beste resultaat. Dit doen we door alle betrokken partijen binnen het bouwproces met elkaar te verbinden en te coördineren. Optimale samenwerking tussen partijen is de sleutel tot succes. Het resultaat moet altijd beter zijn dan elke inbreng apart. Soms ligt de oplossing in het probleem vanuit een andere hoek benaderen. Dat is waar onze enthousiaste bouwmanagers zich iedere dag weer vol overgave in verdiepen. Kortom, we bieden services van A tot Z aan bij onderwijsvastgoed!

Nieuwe scholen en onderwijsinstellingen

Scholen, of dit nu basisscholen, middelbare scholen, hogescholen of andere onderwijsinstellingen zijn, worden intensief gebruikt. Voor een inspirerende leeromgeving en een duurzaam gebouw, moeten er vanaf het begin van het bouwproject al ecologisch verantwoorde maatregelen getroffen worden. Denk bijvoorbeeld aan correct uitgevoerde isolatie, duurzame materialen en de ventilatie. Daarnaast vinden we dat schoolgebouwen flexibel en aanpasbaar moeten zijn. 

Als het gaat om renovaties of verbouwingen binnen het onderwijsvastgoed, kan een school uiteraard niet zomaar dicht voor langere tijd of gemakkelijk ergens anders worden gehuisvest. Vaak moeten nieuwbouwplannen gerealiseerd worden voor de start van het nieuwe schooljaar. Objectum helpt om de logistiek soepel te laten verlopen bij dit soort projecten. 

Onze projecten in het onderwijsvastgoed

Objectum heeft meegewerkt aan verschillende bouwprojecten in het onderwijs. Zo hebben we gewerkt aan het project VSO Scholen in Den Haag, een nieuwbouwproject voor twee nieuwe scholen voor het speciaal voortgezet onderwijs met een omvang van maar liefst 2.760 m2. Een fantastisch project waarbij veel met licht gewerkt is om een opgewekte atmosfeer te creëren. En de taak van Objectum? Directievoering!

Of het project HMC in Rotterdam, waarbij een nieuw schoolgebouw is gerealiseerd. Een 5-laags onderwijsgebouw van 6.500 m2 BVO met werkplaatsen en praktijkruimtes. Onze taken: procesmanagement en Quick Scan duurzaamheid in de definitiefase, projectmanagement, verhuiscoördinatie en directievoering. Genoeg ervaring dus op het gebied van onderwijsvastgoed!

Ook met huisvestingsadvies weten we raad. In 2009-2011 hebben we gewerkt aan het project Northgo College in Noordwijk, uitbreiding en renovatie van het college om de huisvesting te optimaliseren. Objectum verzorgde huisvestingsadvies, directievoering, proces- en projectmanagement voor het Northgo College.

Aan de slag met onderwijsvastgoed

Duurzaam onderwijsvastgoed vraagt om een langetermijnstrategie. Zo moet van tevoren al worden bedacht welke (soort) afspraken passen bij het (verwachte) gebruik van het gebouw en de levensduur van het gebouw. Objectum weet als geen ander dat het tijdig afstemmen van de wensen van de betrokken partijen cruciaal is. Wij denken van begin tot eind mee als sparringpartner en helpen bij de realisatie van een nieuwe of gerenoveerde school of andere onderwijsinstelling. Samenwerken op het gebied van onderwijsvastgoed? Wij komen graag met je in contact. Ons team staat voor je klaar, zodat we samen een mooi project kunnen realiseren!