project / Winkelcentrum Hasselo - Hengelo.

RETAIL & LEISURE, WONINGBOUW .

Bouw- & Projectmanagement Planontwikkeling

Taken objectum.

Procesmanagement Projectmanagement Directievoering en toezicht Vlekkenplan Planontwikkeling Haalbaarheidsstudies Kosten-baten analyses Plantoetsing – optimalisaties Samenwerkingsovereenkomsten Contractvorming Aanbesteding Ontwerpmanagement Vergunningaanvragen Technisch projectmanagement Kopers- en huurders-begeleiding Haalbaarheidsstudie
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Hengelo
OMVANG 44 koopwoningen, 10.000 m² BVO winkelruimte & parkeerdek (200 pl)
VOORBEREIDINGSTIJD 2002 - 2004
UITVOERINGSTIJD 2004 - 2006
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER Bouwfonds Ontwikkeling
ONTWIKKELAAR Bouwfonds Ontwikkeling
AANNEMER Bouwcombinatie Winkelcentrum Hasselo
ARCHITECT Fame Architecten
CONSTRUCTEUR Alferink van Schieveen, Zwolle Al
INSTALLATIEADVISEUR Fame Management, Zwolle
OVER DIT PROJECT.

Winkelcentrum Hasselo is een herontwikkeling van een winkelcentrum uit de jaren ’80. Het betreft een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en uitbreiding met extra winkelruimte, een appartementenblok en een parkeerdek. Om de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren is ook de herinrichting van het openbaar gebied rondom het winkelcentrum vernieuwd. Uitdaging was om, tijdens de realisatie, de bestaande winkels in bedrijf te houden. Dit is gelukt door de verhuisbewegingen van winkeliers leidend te maken voor de fasering van de uitvoering en door een heldere communicatie naar alle partijen. Niet alleen de eigenaren van het winkelcentrum en het appartementencomplex, maar ook naar de gemeente, de winkeliers en het winkelend publiek.

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op