Project

Strijp-S
KERNGEGEVENS

Locatie | Eindhoven
Omvang | Woningblok
Voorbereidingstijd | September 2016 – December 2018
Uitvoeringstijd | 2019 – 2020

TAKEN OBJECTUM

Technisch Management

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | MRP Ontwikkeling
Ontwikkelaar | MRP Ontwikkeling
Aannemer | Stam en de Koning
Architect | Orange Architects

EXTRA INFO

Steeds vaker is Healthy Urban Living een centraal thema in onze bouwprojecten. En hoe kan het ook anders? In dichtbevolkte stedelijke gebieden heb je immers te maken met veel mensen op een klein stukje grond. Hoe maak je wonen en werken dan aangenaam binnen deze kaders? Vaak is gestapelde bouw een logische keuze vanwege het gebrek aan ruimte. En dan zijn er complexe vraagstukken die erbij komen kijken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met stikstof productie en warmte stress? Ook innovatieve mobiliteitsscenario’s en verkeersbewegingen zijn aan de orde van de dag. Thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energietransitie en vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen komen allemaal aan bod om zo een weloverwogen (technisch) ontwikkeladvies te geven aan onze opdrachtgevers.