project / Merem - Hilversum.

ZORG & MAATSCHAPPIJ .

Bouw- & Projectmanagement Planontwikkeling

Taken objectum.

Procesmanagement Projectmanagement Vlekkenplan Planontwikkeling Haalbaarheidsstudies Kosten-baten analyses Plantoetsing – optimalisaties Contractvorming Aanbesteding Vergunningaanvragen Technisch projectmanagement Plananalyse
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Hilversum
OMVANG 15.000 m2
VOORBEREIDINGSTIJD 2021 - 2023
UITVOERINGSTIJD 2023 - 2025
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER Merem Medische Revalidatie
AANNEMER Aalberts Bouw
ARCHITECT Hofman Dujardin Architecten
INSTALLATIEADVISEUR BBP Advies
OVER DIT PROJECT.

Merem Medische Revalidatie (Merem) is een plek waar letterlijk alle ruimte is om te revalideren voor kinderen, jongeren en volwassenen.  Het is een prachtig groen terrein midden in de natuur. Daarbij werkt Merem samen met verschillende andere partijen die de sfeer op het terrein versterken. Merem is in Hilversum bezig met de revitalisatie van hun terrein waarbij de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw. Daarnaast krijgt het terrein een nieuwe inrichting en wordt de verkeersafwikkeling van de verschillende verkeersstromen aangepast. Naast de reeds bestaande Mytylschool (de Kleine Prins) worden de komende jaren op het terrein een sportcomplex en een kliniekgebouw gerealiseerd.

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op