project / Strijp S - Eindhoven.

RETAIL & LEISURE, WONINGBOUW .

Bouw- & Projectmanagement

Taken objectum.

Projectmanagement Directievoering en toezicht Planontwikkeling Haalbaarheidsstudies Kosten-baten analyses Plantoetsing – optimalisaties Samenwerkingsovereenkomsten Contractvorming Aanbesteding Ontwerpmanagement Duurzaam energieconcept Vergunningaanvragen Technisch projectmanagement
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Eindhoven
OMVANG 28.000 m2
VOORBEREIDINGSTIJD 2016 - 2018
UITVOERINGSTIJD 2019 - 2020
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER MRP Ontwikkeling
ONTWIKKELAAR MRP Ontwikkeling
AANNEMER Stam en de Koning
ARCHITECT Orange Architects
CONSTRUCTEUR Zonneveld raadgevende ingenieurs
INSTALLATIEADVISEUR HE adviseurs
OVER DIT PROJECT.

Steeds vaker is Healthy Urban Living een centraal thema in onze bouwprojecten. En hoe kan het ook anders? In dichtbevolkte stedelijke gebieden heb je immers te maken met veel mensen op een klein stukje grond. Hoe maak je wonen en werken dan aangenaam binnen deze kaders? Vaak is gestapelde bouw een logische keuze vanwege het gebrek aan ruimte. En dan zijn er complexe vraagstukken die erbij komen kijken. Hoe ga je bijvoorbeeld om met stikstof productie en warmte stress? Ook innovatieve mobiliteitsscenario’s en verkeersbewegingen zijn aan de orde van de dag. Thema’s als duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen, energietransitie en vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen komen allemaal aan bod om zo een weloverwogen (technisch) ontwikkeladvies te geven aan onze opdrachtgevers.

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op