Project

Northgo College
KERNGEGEVENS

Locatie | Noordwijk
Omvang | Uitbreiding 3.630 m² BVO en Renovatie 6.100 m² BVO
Planning | voorbereidingstijd 2006 – 2008 | Uitbreiding 2009 – 2010 | Renovatie 2010 – 2011

TAKEN OBJECTUM

Huisvestingsadvies | Procesmanagement & projectmanagement | Directievoering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Northgo College, Noordwijk
Aannemer | Bouwbedrijf van Leeuwen
Architect | AGS Architecten, Arnhem
Installateurs | TIBN | BRI Groep

EXTRA INFO

Het Northgo College in Noordwijk is in 2003 gaan werken aan uitbreiding van haar schoolgebouw om het groeiend aantal leerlingen middelbaar onderwijs te kunnen bieden. Na een voorbereiding van 6 jaar en een uitvoering van ruim 2 jaar waren de nieuwbouw, maar ook de renovatie van het bestaande gebouw, gereed. Het nieuwe schoolgebouw is een weerslag van de gewijzigde onderwijsvisie van de school, met ruimten voor groepsonderwijs, klassikaal onderwijs en onderwijs aan meerdere klassen tegelijk. De kleuren van in het interieur volgen een speciaal voor het Northgo College door Peter Struycken ontwikkeld kleurenpalet. Door verregaande afspraken met uitvoerende partijen konden de lessen, gedurende de realisatie, veilig en ongestoord doorgaan. Werken buiten schooltijden, doorwerken in de vakanties of en een verbod op transport tussen 07:30 en 09:30 uur (aanvang lessen), waren bijvoorbeeld maatregelen die vóóraf aan uitvoerende partijen waren opgelegd.