Project

Monstessorischolen
KERNGEGEVENS
Locatie | Bomenwijk Den Haag
Omvang | 4.550 m
Voorbereidingstijd | Januari 2009 – 2012
Uitvoeringstijd | 2012 – 2014
TAKEN OBJECTUM
Procesmanagement & huisvestingadvies | Ontwerpmanagement | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever CMS | Stichting Montessorionderwijs Zuid-Holland
Opdrachtgever/projectmanager | Haagse Scholen
Architect | Atelier PRO
Bouwkundig aannemer | Bouwbedrijf van Leeuwen
Installateur | Kuijper Compagnons
EXTRA INFO

Nieuwbouw basisschool CMS: ca. 1.600 m BVO | Nieuwbouw school OMS: ca. 1.500 m BVO | Nieuwbouw gymzaal ca. 500 m BVO | Kinderopvang: ca. 700 m BVO | Buitenschoolse opvang ca. 600 m