Project

Stadsplein Forum
KERNGEGEVENS

Locatie | Tilburg
Omvang | 240 woningen (huur-, koop- en zorgsector) | 3.750 mcommerciële ruimten | 2.650 m2 zorg (gezondheidscentrum) | Ondergrondse parkeerkelder (198 plaatsen) | Stedelijk plein
Voorbereidingstijd | november 2008 (betrokkenheid OBP) – medio 2011
Uitvoeringstijd | medio 2011 – medio 2015

TAKEN OBJECTUM

Projectmanagement & planontwikkeling | Directievoering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Stichting WonenBreburg (i.s.m. Van der Weegen Vastgoed)
Gemeente | Gemeente Tilburg
Architect | Bedaux de Brouwer Architecten, De Architectenwerkgroep
Constructeur | Bartels Ingenieursbureau
Installatie-adviseur | Royal Haskoning
Aannemer | Huybregts-Relou

EXTRA INFO