Project

Stadsplein Forum
KERNGEGEVENS

Locatie | Tilburg
Omvang | 240 woningen (huur-, koop- en zorgsector) | 3.750 mcommerciële ruimten | 2.650 m2 zorg (gezondheidscentrum) | Ondergrondse parkeerkelder (198 plaatsen) | Stedelijk plein
Voorbereidingstijd | november 2008 (betrokkenheid OBP) – medio 2011
Uitvoeringstijd | medio 2011 – medio 2015

TAKEN OBJECTUM

Projectmanagement & planontwikkeling | Directievoering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Stichting WonenBreburg (i.s.m. Van der Weegen Vastgoed)
Gemeente | Gemeente Tilburg
Architect | Bedaux de Brouwer Architecten, De Architectenwerkgroep
Constructeur | Bartels Ingenieursbureau
Installatie-adviseur | Royal Haskoning
Aannemer | Huybregts-Relou

EXTRA INFO

Forum Reeshof is een gezamenlijke ontwikkeling van woningcorporatie WonenBreburg met commercieel projectontwikkelaar Van der Weegen Bouwontwikkeling. Het project bestaande uit huur- en koopappartementen, commerciële ruimten, kinderdagverblijf en zorgcentrum, wordt het 2e centrum van de wijk Reeshof. Het project gelegen in de Tilburgs Vinexwijk Reeshof aan de spoorlijn Tilburg – Breda, bestaat uit een vijftal blokken gegroepeerd rondom een openbaar plein. Onder de bouwblokken en het plein komt een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en publiek. Het strenge stedenbouwkundig model en de ambitieuze architectuur moeten het door gebouwen omsloten plein tot een huiskamer voor de bewoners maken. WonenBreburg wordt eigenaar van twee van de blokken met huurappartementen, de kinderopvang en het zorgcentrum rondom een gesloten atrium.