project / Den Hoet - Utrecht.

ZORG & MAATSCHAPPIJ, TRANSFORMATIES, WONINGBOUW .

Bouw- & Projectmanagement Planontwikkeling

Taken objectum.

Procesmanagement Projectmanagement Planontwikkeling Haalbaarheidsstudies Kosten-baten analyses Plantoetsing – optimalisaties Contractvorming Aanbesteding Ontwerpmanagement Vergunningaanvragen Technisch projectmanagement Kopers- en huurders-begeleiding Haalbaarheidsstudie
KERNGEGEVENS.
LOCATIE Utrecht
OMVANG 1.400 m2 woonzorgprogramma | ca 900 m2 woonprogramma
VOORBEREIDINGSTIJD 2022 - 2023
UITVOERINGSTIJD 2024 - 2025
BETROKKEN PARTIJEN.
OPDRACHTGEVER All-in Real Estate
ONTWIKKELAAR SKRiF
ARCHITECT Monk architecten Utrecht
OVER DIT PROJECT.

Vlakbij het centrum van de woonwijk Leidsche Rijn, ten westen van Utrecht, ligt de historische boerderij Den Hoet. Op deze ontwikkellocatie staan vier opstallen waarvan er drie ontwikkeld worden tot zorgwoningen. De oude veestal zal gesloopt worden en opnieuw worden opgetrokken naar een ontwerp van Monk architecten. De monumentale boerderij en schuur worden gestript en nieuw ingedeeld. Objectum werkt in opdracht van All-In Real Estate aan de ontwikkeling van deze groene locatie. In nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht wordt de bouwenvelop opgesteld waarna een bestemmingsplanwijziging doorgevoerd kan worden. Gelijkertijd wordt er gezocht naar een geschikte exploitant van het zorgprogramma. De gebouwen blijven in eigendom van de ontwikkelende belegger.

leer meer van onze projecten kennen

SAMEN EEN
PROJECT
STARTEN?

Neem contact op