Project

Winkelcentrum Middenwaard
KERNGEGEVENS
Locatie | Heerhugowaard Omvang | 4.600m2 Voorbereidingstijd | januari 2017 - september 2017 Uitvoeringstijd | oktober 2017 - voorjaar 2018
TAKEN OBJECTUM
Technisch projectmanagement | Directievoering | Kwaliteitscontrole
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Wereldhave Aannemer | Redon Bouw Architect | SUM Architecten, Palazzo Groep Constructeur | JVZ Ingeneurs
EXTRA INFO
In winkelcentrum Middenwaard in Heerhugowaard heeft een transformatie plaatsgevonden om de zogezegde 'doorbloeding' van het winkelcentrum te verbeteren. Het doel was om de verkeersstromen logischer te maken en daarmee de levendigheid en de verhuurbaarheid van het centrum te verbeteren. Het project bevindt zich precies op een knooppunt in een passage, waarbij het winkelende verkeer gewoon doorgaat. De kunst is om de hinder ten gevolge van de verbouwing voor winkeliers en winkelend publiek zoveel mogelijk te beperken.