Project

Terwijde
KERNGEGEVENS
Locatie | Terwijde, Utrecht Omvang | Nieuwbouw 2 appartementencomplexen van 35 en 43 huurappartementen Voorbereidingstijd | januari 2017 – maart 2018 Uitvoeringstijd | vanaf voorjaar 2018
TAKEN OBJECTUM
Planbeoordeling | Plantoetsing en optimalisaties | Kwaliteitscontrole | Inkoop keukens
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Particulier belegger Ontwikkelaar | LUNEE Vastgoed B.V. Aannemer | Plegt Vos Architect | BFAS Architectuur Stedenbouw
EXTRA INFO
In Utrecht wordt flink aan de weg getimmerd. Nadat er dit voorjaar 35 woningen van het Waterblok zijn opgeleverd, zijn half oktober ook de 45 appartementen in het naastgelegen Parkblok van project Terwijde opgeleverd.