Bouwprocesmanager: Vormgevers van het Bouwproces

Bouwprocesmanager: Vormgevers van het Bouwproces

De bouwsector is, net zoals de hele wereld, continue aan veranderingen en vernieuwingen onderhevig. Eén daarvan is het ontstaan van bouwmanagementbureaus. Van oudsher vervulde de architect de rol van bouwheer. Hij was daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het...