Project

’t Seghe Waert
KERNGEGEVENS
Locatie | Zoetermeer Omvang | Wonen en zorg Voorbereidingstijd | 2017 – 2018
TAKEN OBJECTUM
Haalbaarheidsonderzoek | Planontwikkeling | Kost – baten analyses | Aanbestedingsstrategie (Design & Build) | Plantoetsing en optimalisaties | Procesmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Vidomes Ontwikkelaar | Objectum B.V. met Vidomes Aannemer | Nader te bepalen Architect | Common Affairs (schetsontwerp)
EXTRA INFO