Project

Terwijde
KERNGEGEVENS

Locatie | Terwijde, Utrecht
Omvang | Nieuwbouw 2 appartementencomplexen van 35 en 43 huurappartementen
Voorbereidingstijd | januari 2017 – maart 2018
Uitvoeringstijd | vanaf voorjaar 2018

TAKEN OBJECTUM

Planbeoordeling | Plantoetsing en optimalisaties | Kwaliteitscontrole | Inkoop keukens

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Particulier belegger
Ontwikkelaar | LUNEE Vastgoed B.V.
Aannemer | Plegt Vos
Architect | BFAS Architectuur Stedenbouw

EXTRA INFO

In Utrecht wordt flink aan de weg getimmerd. Nadat er dit voorjaar 35 woningen van het Waterblok zijn opgeleverd, zijn half oktober ook de 45 appartementen in het naastgelegen Parkblok van project Terwijde opgeleverd.