Project

’t Seghe Waert
KERNGEGEVENS

Locatie | Zoetermeer
Omvang | Wonen en zorg
Voorbereidingstijd | 2017 – 2018

TAKEN OBJECTUM

Haalbaarheidsonderzoek | Planontwikkeling | Kost – baten analyses | Aanbestedingsstrategie (Design & Build) | Plantoetsing en optimalisaties | Procesmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Vidomes
Ontwikkelaar | Objectum B.V. met Vidomes
Aannemer | Nader te bepalen
Architect | Common Affairs (schetsontwerp)

EXTRA INFO