Project

Port City
KERNGEGEVENS

Locatie | Rotterdam
Omvang | bestaande uit 2 kantoren à 8.000 m² en parkeergarage (320  plaatsen) en openbaar dek te Rotterdam.

TAKEN OBJECTUM

Huurdersbegeleiding/afbouwcoördinatie | ontwikkelen multi-tenant concept en directievoering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Gemeentelijk havenbedrijf Rotterdam
Architect | Benthem Crouwel Amsterdam

 

EXTRA INFO

Port City is een ontwikkeling van het Havenbedrijf Rotterdam in de Rotterdamse Waalhaven van 4 kantoorgebouwen op een openbaar publiek dek met een maritieme uitstraling. Onder dit dek ligt een parkeergarage, gebouwd op een ingedijkt stuk in de voormalige haven. De eerste 3 kantoorgebouwen met bijbehorende parkeergarage van het project zijn in 2010 gereedgekomen. Specifieke aandachtspunten bij de ontwikkeling waren hoogwaardige architectuur en duurzaamheid vandaar de selectie van architecten Benthem Crouwel en Ector Hoogstad. Ook de toegepaste Warmte en Koude Opslag (WKO), waarbij water uit de Nieuwe Maas als koelwater wordt gebruikt, zijn hier getuige van. De kantoren zijn ontwikkeld als casco multi-tenant gebouwen, waarbij huurders de gelegenheid is geboden om hun eigen inbouwpakket te integreren in de casco bouwwerkzaamheden.