Project

Merem
KERNGEGEVENS

Locatie | Hilversum
Omvang | 15.000 m2
Voorbereidingstijd |  2017 – 2023
Uitvoeringstijd | 2024 –

TAKEN OBJECTUM

Procesmanagement | Projectmanagement | | Haalbaarheidsstudies | Kosten-baten analyses | Plantoetsing – optimalisaties | Contractvorming | Aanbesteding | Ontwerpmanagement |  Vergunningaanvragen

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever en ontwikkelaar |  Merem Medische Revalidatie
Architect | Hofman Dujardin
Installatieadviseur | Marco Pothoven
Aannemer | Aalberts Bouw

EXTRA INFO

Objectum verzorgt voor Merem Medische Revalidatie het projectmanagement. Sinds 2011 is Merem in Hilversum bezig met de revitalisatie van hun terrein waarbij de bestaande bebouwing wordt vervangen door nieuwbouw. Daarnaast krijgt het terrein een nieuwe inrichting en wordt de verkeersafwikkeling van de verschillende verkeersstromen aangepast. Het plan van Merem maakt onderdeel uit van een masterplan wat het gehele gebied betreft en de sluitsteen is voor de gebiedsontwikkeling.