Project

Lichtenberg
KERNGEGEVENS

Locatie | Amersfoort
Omvang | Renovatie appartementencomplex van 47 appartementen
Voorbereidingstijd | Q1 t/m Q3 2019
Uitvoeringstijd | vanaf 2020

TAKEN OBJECTUM

Haalbaarheidsonderzoek l Planontwikkeling l Projectmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgevers | Amvest
Aannemer | N.t.b.
Architect | N.t.b.

EXTRA INFO