Project

De Laakse Singels
KERNGEGEVENS

Locatie | De Laak, Amersfoort
Omvang | nieuwbouw van 35 woningen en parkeergarage met 150 parkeerplaatsen
Uitvoeringstijd | 2014 – 2014

TAKEN OBJECTUM

Kwaliteitscontrole

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | DELA Vastgoed
Aannemer | Dura Vermeer Bouw en Vastgoed
Architect | Roy Gelders

EXTRA INFO

In Amersfoort is het project ‘De Laak’ in 2014 opgeleverd. Objectum voerde in opdracht van DELA Vastgoed de kwaliteitscontrole op 35 nieuwbouwwoningen en 150 parkeerplekken uit. Architect was Roy Gelders.

laakse singels