Project

Klopterrein
KERNGEGEVENS

Locatie | Alphen aan den Rijn
Omvang | 45 grondgebonden huurwoningen (tussen 130m2 en 140m2)
Uitvoeringstijd | juli 2015 – mei 2016

TAKEN OBJECTUM

Planbeoordeling | Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering | Controle meer- en minderwerken | Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en oplevering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgevers | Amvest
Aannemer | N.t.b.
Architect | N.t.b.

EXTRA INFO