Project

JADS Universiteit
KERNGEGEVENS

Locatie | ‘s Hertogenbosch
Omvang | 4.500 m²
Voorbereidingstijd | 2019
Uitvoeringstijd | 2019 – 2020

TAKEN OBJECTUM

Huisvestingsadvies

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | The Jheronimus Academy of Data Science

EXTRA INFO

In opdracht van The Jheronimus Academy of Data Science is dit project gerealiseerd. De universiteit had een nieuwe huisvesting nodig en dit voormalige kloostergebouw is de perfecte nieuwe locatie geworden. Objectum verzorgde het huisvestingsadvies van project JADS, wat in 2020 opgeleverd wordt.