Project

IDF Reeshof
KERNGEGEVENS

Locatie | Tilburg
Omvang | 113 huurwoningen
1.000 m2  zorgwinkels
Planning | 2005 – 2008

TAKEN OBJECTUM

Planontwikkeling | Haalbaarheidsstudies | Kosten-baten analyses | Plantoetsing – optimalisaties | Samenwerkingsovereenkomsten | Contractvorming | Aanbesteding | Ontwerpmanagement | Duurzaam energieconcept | Vergunningaanvragen

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Wonen Breburg
Aannemer | Ballast Nedam
Architect | JMW Architecten

EXTRA INFO

Forum Reeshof is een gezamenlijke ontwikkeling van woningcorporatie WonenBreburg met commercieel projectontwikkelaar Van der Weegen Bouwontwikkeling. Het project is gelegen in de Tilburgse Vinexwijk Reeshof aan de spoorlijn Tilburg – Breda en bestaat uit een vijftal blokken gegroepeerd rondom een openbaar plein. Onder de bouwblokken en het plein komt een ondergrondse parkeergarage voor bewoners en publiek. In Forum worden diverse functies samengevoegd, zoals huur- en koopappartementen, commerciële ruimten, kinderdagverblijf en zorgcentrum, om het 2e centrum van de wijk Reeshof te vormen. Het strenge stedenbouwkundig model en de ambitieuze architectuur moeten het door gebouwen omsloten plein tot een huiskamer voor de bewoners maken.