Project

Winkelcentrum Hasselo
KERNGEGEVENS

Locatie | Hengelo
Omvang | 44 appartementen, 7.000 m2 BVO renovatie winkels, 3.000 m2 BVO nieuwbouw winkels, parkeerdek met 200 parkeerplaatsen en herinrichting gebied rondom

Voorbereidingstijd | 1997 – 2004
Uitvoeringstijd | 2004 – 2006

TAKEN OBJECTUM

Plantontwikkeling & procesmanagement | Projectmanagement | Directievoering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Bouwfonds MAB Ontwikkeling
Belegger | Rodamco Europe
Aannemer | Bouwcombinatie Hasselo
Architect | FAME Architecten

EXTRA INFO

Winkelcentrum Hasselo is een herontwikkeling van een winkelcentrum uit de jaren ’80. Het betreft een grootschalige renovatie van het bestaande gebouw en uitbreiding met extra winkelruimte, een appartementenblok en een parkeerdek. Om de uitstraling van het winkelcentrum te verbeteren is ook de herinrichting van het openbaar gebied rondom het winkelcentrum vernieuwd. Uitdaging was om, tijdens de realisatie, de bestaande winkels in bedrijf te houden. Dit is gelukt door de verhuisbewegingen van winkeliers leidend te maken voor de fasering van de uitvoering en door een heldere communicatie naar alle partijen. Niet alleen de eigenaren van het winkelcentrum en het appartementencomplex, maar ook naar de gemeente, de winkeliers en het winkelend publiek.