Project

De Bongerd – Oeverzone
KERNGEGEVENS

Locatie | De Bongerd, Amsterdam
Omvang | Nieuwbouw 6 appartementengebouwen met elk 31 woningen en 6 rijtjes met elk 7 stadwoningen
Voorbereidingstijd | begin 2019 – begin 2021
Uitvoeringstijd | begin 2022 – medio 2022

TAKEN OBJECTUM

Projectmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever en ontwikkelaar | Ontwikkelingscombinatie De Bongerd
Architect | NWa Den Haag
Installatieadviseur | Huygen Installatie Adviseurs BV
Installateur | ntb
Aannemer | BAM speciale projecten

EXTRA INFO

Woonwijk De Bongerd ligt in Amsterdam Noord op een steenworp afstand van het voormalige NSDM terrein. Stadsdeel Noord ontwikkeld zich tot een hoogwaardige woonwijk met veel nieuwe voorzieningen. In woonwijk de Bongerd worden in fases ca 1350 woningen gebouwd.

Project Oeverzone bevindt zich aan de rand de wijk grenzend aan Zijkanaal I en ligt in het verlengde van Stempel 6 aan de Bongerkade.

Oeverzone bestaat uit 3 deelgebieden waarin steeds twee woongebouwen op een halfverdiepte parkeerbak worden gerealiseerd en 14 stadswoningen. In totaal bevat Oeverzone 228 wooneenheden.

Oeverzone is in bouwteam met BAM woningbouw ontwikkeld en bevat uitsluitend koopwoningen.