Project

De Veiling
KERNGEGEVENS

Locatie | Utrecht
Omvang | 45 grondgebonden huurwoningen (120 m– 152 m2)
Uitvoeringstijd
– 1e fase: 1 juli 2014 t/m 1 juli 2015
– 2e fase: 1 april 2015 t/m 1 april 2016
– 3e fase: 1 januari 2017 t/m 1 januari 2018

TAKEN OBJECTUM

Planbeoordeling | Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering | Controle meer- en minderwerken | Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en oplevering

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | DELA Vastgoed
Ontwikkelaar | BPD Ontwikkeling
Aannemer | Riz bouw
Architect | Klunder Architecten

EXTRA INFO

In opdracht van DELA Vastgoed zijn 45 grondgebonden huurwoningen gebouwd. Dit nieuwbouweproject is gerealiseerd in samenwerking met diverse partijen, waarbij Objectum de Planbeoordeling, Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering, Controle meer- en minderwerken en Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en oplevering verzorgde. Andere betrokken partijen waren BPD Ontwikkeling, aannemer Riz bouw en architect Klunder Architecten. Begin 2018 is het project opgeleverd en konden bewoners hun intrek nemen in de nieuwe woningen.