Project

De Hoge Weide
KERNGEGEVENS

Locatie | Utrecht
Omvang | Nieuwbouw van 41 grondgebonden woningen (tussen 130 m2 en 142m2)
Uitvoeringstijd | 2014 – 2015

 

TAKEN OBJECTUM

Planbeoordeling | Kwaliteitsbewaking gedurende uitvoering | Controle meer- en minderwerken | Kwaliteitstoetsing bij voorschouwen en opleveringen

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | DELA Vastgoed
Ontwikkelaar | Lunee Vastgoed
Aannemer | Plegt-Vos Geelen
Architect | Saarber van der Scheer en partners

EXTRA INFO