Project

City Icoon
KERNGEGEVENS

Locatie | Amsterdam
Omvang | Nieuwbouw 121 woningen ca. 1000m2
Voorbereidingstijd | 2016 – 2017
Uitvoeringstijd | 2017-2019

TAKEN OBJECTUM

Projectmanagement | Ontwerpmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever |  Amvest Vastgoedontwikkeling
Ontwikkelaar | Heddes Bouw

EXTRA INFO

De locatie Kop Grasweg in Amsterdam Noord wordt ontwikkeld tot een duurzame wijk voor wonen en werken.

City icoon