Project

Cartesiusdriehoek
KERNGEGEVENS
Locatie | Utrecht
Omvang | 2.600 woningen, commerciële ruimte
Voorbereidingstijd | 2018 – 2021
Uitvoeringstijd | 2021 – 2026
TAKEN OBJECTUM

Procesmanagement | Technisch Management

OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgevers | MRP Development & Ballast Nedam Development
Ontwikkelaar | MRP Development & Ballast Nedam Development
Aannemer | N.t.b.
Architect | Mecanoo & n.t.b.
EXTRA INFO