Project

Binck City Park
KERNGEGEVENS

Locatie | Binckhorst, Den Haag
Omvang |4 woongebouwen met in totaal ca. 900 appartementen, commerciële plint en parkeergarage
Voorbereidingstijd | 2019 – 2022
Uitvoeringstijd | 2022 – 2025

TAKEN OBJECTUM

Procesmanagement | Planontwikkeling | Omgevingswetgeving

OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | VORM Ontwikkeling
Ontwikkelaar | VORM Ontwikkeling
Aannemer | VORM Bouw
Architect | OZ, Braaksma & Roos, VMX, BoschSlabbers (daktuinen)
Constructeur | IMd Raadgevende ingenieurs
Installatieadviseur | Viac Adviseurs
EXTRA INFO

In de transformatie van industriegebied de Binckhorst in Den Haag naar een gemengd woon/werk gebied, komt er ter plaatse van oude luchtmacht gebouw 4 woongebouwen met commerciële plint. In de Bickhorst wordt er gewerkt met een pilot van de omgevingswet