Project

Binck City Park
KERNGEGEVENS

Locatie | Binckhorst, Den Haag
Omvang |4 woongebouwen met in totaal ca. 900 appartementen, commerciële plint en parkeergarage
Voorbereidingstijd | t/m eind 2021
Uitvoeringstijd | N.t.b.

TAKEN OBJECTUM

Procesmanagement

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgevers | VORM
Ontwikkelaar | VORM
Architect | OZ, Braaksma & Roos, VMX, BoschSlabbers (daktuinen)

EXTRA INFO

In de transformatie van industriegebied de Binckhorst in Den Haag naar een gemengd woon/werk gebied, komt er ter plaatse van oude luchtmacht gebouw 4 woongebouwen met commerciële plint. In de Bickhorst wordt er gewerkt met een pilot van de omgevingswet