Integrale planontwikkeling bij Objectum, dít houdt het in

Objectum adviseert en begeleidt diverse opdrachtgevers bij integrale planontwikkeling, maar ook bouw- en procesmanagement, huisvestingsadvies en projectmanagent bij bouwprojecten. Of het nu gaat om bestaand of nieuw vastgoed, van planvorming tot realisatie, Objectum staat je bij. Om een weloverwogen, strategische keuze te maken, werken wij in onze planontwikkeling altijd verschillende scenario’s uit. Daarbij maken we gebruik van digitale modellen, waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken voorafgaand aan de ontwerpfase. Objectum helpt planontwikkelaars in de bouw met het realiseren van projecten op het gebied van woningbouw, zorg, onderwijs, retail, kantoren en volledige transformaties. Wij opereren volledig zelfstandig én deskundig.

Wat is planontwikkeling?

Planontwikkeling is meestal de (her)ontwikkeling van een binnenstedelijk gebied waar wonen, parkeren, retail en commercieel vastgoed worden gecombineerd. Aan de hand van de mogelijkheden van het bestaande vastgoed wordt er of gesloopt en opnieuw gebouwd, getransformeerd of een combinatie van beide opties gemaakt. Onze planontwikkelaars in de bouw helpen onze opdrachtgevers hier een goede keuze in te maken.

Waarom planontwikkeling in de bouw?

Een leukere wijk, achtergesteld vastgoed dat getransformeerd moet worden of een bruisender business center waar goed gewerkt kan worden. Om een uitstekend eindresultaat voor elkaar te krijgen, zijn er specialisten en vakmensen nodig die meedenken en de omgeving weten te veranderen. Bouwadviesbureau Objectum is in staat om planontwikkelaars te voorzien van een gedegen herontwikkelingsplan bij planontwikkeling in de bouw. Op weg naar een afgewogen doel, ideaal voor de gebruikers, de buurt en de betrokken partijen. We bouwen op de fundamenten van vroeger met nieuwe mogelijkheden voor de toekomst!

Wat doet een planontwikkelaar in de bouw?

Een planontwikkelaar in de bouw, zoals Objectum, is van A tot Z betrokken bij de ontwikkeling van een bouwproject. Van het zoeken naar aankopen van de grond tot het opleveren en de verkoop van het bouwwerk. Onze planontwikkelaars in de bouw zien kansen wanneer het gaat om vastgoed en weten de juiste mensen aan elkaar te verbinden. Onze specialisten regelen alle zaken van begin tot eind, zodat de gewenste resultaten behaald kunnen worden.

Een integrale aanpak bij planontwikkeling

Bij Objectum zijn we betrokken bij de (her)ontwikkeling van diverse gebouwen. Vanaf de beginfase tot het concept en de uitvoering van het plan. We werken nauw samen met diverse partijen, zoals architecten, constructeurs, gemeentes en investeerders. We werken voor onder andere woningcorporaties, zorginstellingen, beleggers en gemeentes, die wij in het ontwikkelproces volledig ontzorgen. Van begin tot aan de daadwerkelijke oplevering van het plan en het onderhoud.

Voorbeelden van planontwikkeling:

 • Haalbaarheidsstudies
 • Locatieonderzoeken
 • Kosten – batenanalyses 
 • Nieuwbouwplannen
 • Programma´s van Eisen
 • Plananalyses
 • Plantoetsing en optimalisaties
 • Planstudies
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Fasering & Cashflow

  Verrassende oplossingen en inzichten

  Door de multidisciplinaire kennis van onze adviseurs en managers kunnen wij meedenken met onze opdrachtgevers, uitvoerende partijen en andere belanghebbenden. Ook zaken als maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, energietransitie en vooruitlopen op maatschappelijke ontwikkelingen worden meegenomen in de planontwikkeling. Dit zijn veelal complexe vastgoedvraagstukken, omdat je te maken krijgt met belanghebbenden zoals omwonenden, overheden en bedrijven. Kennis over Healthy Urban Living is hierbij belangrijk vanwege verkeersbewegingen, stikstof productie, warmtestress en innovatieve mobiliteitsscenario’s. Dit zijn zaken die Objectum bij planontwikkeling in al haar projecten in dicht stedelijke gebieden als uitgangspunt neemt.

  Ons werkgebied bij planontwikkeling in de bouw

  Wij opereren vaak in de Randstad, in steden zoals Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden, Delft en Utrecht, maar werken geregeld ook buiten deze gebieden om projecten te realiseren. Zo hebben we ook aan diverse bouwprojecten gewerkt in bijvoorbeeld Amersfoort, Eindhoven, Heerenveen, Tilburg, Nieuwegein en Den Bosch. Wij zijn continu op zoek naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Dit kan een bestaande kavel zijn, waar (nieuw-)bouw gewenst is. Dit kunnen gronden zijn waar (nog) geen bouwbestemming voor is, maar waar dit in de toekomst wellicht kan veranderen. Het is onze missie om onze opdrachtgevers en eindgebruikers centraal te stellen.

  Bij planontwikkeling in de bouw of het nu herontwikkeling, nieuwbouw of transformatie betreft, nemen wij verschillende diensten uit handen van de opdrachtgever. Zo voeren we haalbaarheidsstudies en locatieonderzoeken uit, zetten massastudies op en maken we kosten- en batenanalyses. We begeleiden het project van begin tot eind en onderhouden intensieve samenwerking met alle betrokken disciplines, zoals de opdrachtgever, afnemer en overheden. Zoek je een planontwikkelaar in de bouw die écht met je meedenkt? Neem dan contact met ons op. Wij helpen je graag met planontwikkeling in de bouw of één van onze andere diensten.

  Vorige

  Volgende