Zorgvastgoed

Zorgvastgoed is de afgelopen jaren steeds belangrijker geworden. Wij bij Objectum proberen naast het vastgoed te faciliteren ook na te denken over de toekomst van de zorg wanneer we bouwadvies uitbrengen. Bijvoorbeeld door de mate van flexibiliteit af te stemmen op de ontwikkelingen in de zorg. Meer over zorgvastgoed en onze diensten vind je hieronder.

Zorgvastgoed en corona

Zorgvastgoed bewijst ook in tijden van het coronavirus een interessante branche te zijn voor het vastgoed. Zorg is uiteraard iets wat altijd nodig blijft. Beleggers investeren vooral in woon-zorgcomplexen. Met name de vooruitzichten voor seniorenwoningen zijn de komende jaren uitstekend, omdat Nederland steeds meer vergrijst. Anders dan bij de huurwoningmarkt vraagt deze markt om specifieke kennis en actieve betrokkenheid van de beleggers. Een samenwerking tussen de vastgoedwereld en de zorg blijkt een succes.

Beleggers blijven geïnteresseerd in zorgvastgoed, maar de risico’s door corona nemen wel iets toe. Corona heeft namelijk impact op de zorginstellingen, doordat ouderen kwetsbaarder zijn voor het coronavirus. Aanpassingen aan het gebouw vragen grote investeringen. Instellingen kunnen hiervoor ook een beroep doen op de vastgoedeigenaren.

Het coronavirus heeft wel een aantal zaken veranderd. Men is iets terughoudender met een vrije plek innemen bij een zorginstelling, vanwege het virus door de kans op besmetting. Maar zorgvastgoed heeft door de jaren heen een sterke waardeontwikkeling doorgemaakt. Het coronavirus lijkt daar nog geen duidelijke omslag in teweeg te hebben gebracht. Zorg voorziet in een primaire behoefte en is daarom niet zo conjunctuurgevoelig. Zorgvastgoed is vooral aantrekkelijk voor beleggers met een lange termijn focus. Waar de belegger zich bezighoudt met het toekomstbestendig maken van het vastgoed, kan de zorginstelling zich richten op haar kerntaak: de zorgverlening.

Meer vraag naar zorgvastgoed door vergrijzing

De vooruitzichten voor de komende jaren zijn positief. Dit komt natuurlijk door de toenemende vergrijzing. Het aantal 65-plussers neemt nog altijd toe. Volgens het CBS is de verwachting dat 4,7 miljoen mensen 65+ is in 2040. Deze ouderen zijn vaak nog vitaal en vermogend. Daarnaast hebben ze vaak meer eisen dan eerdere generaties, waardoor de vraag naar hoogwaardig zorgvastgoed hierdoor toeneemt.

De zorgsector en de vastgoedmarkt

Zorgvastgoed is aantrekkelijk voor beleggers vanwege de groeiende marktvraag en het lagere risico op de lange termijn. Maar er zijn uitdagingen voor de komende jaren: veel zorgvastgoed is verouderd. Om aan de groeiende (moderne) woon- en zorgbehoeften te voldoen, ligt er een opgave omtrent verduurzaming. De zorgsector en de vastgoedmarkt gaan goed samen. In de toekomst moet deze trend zich voortzetten.

Onze zorgvastgoed diensten

Beleggers in het zorgvastgoed hebben de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in diverse zorgcomplexen. Daarbij betalen bewoners zelf hun huur en krijgen ze de zorgdiensten via de overheid vergoed. Als adviesbouwbedrijf bieden wij zorginstellingen en commerciële vastgoedpartijen dagelijks advies over vastgoed. Wij leveren advies en beheren en optimaliseren de bouwprocessen. Bij de begeleiding van nieuwe bouwprojecten staan het efficiënt inrichten van processen, goede samenwerking en klanttevredenheid voorop, wat wij kunnen verzorgen. Daarnaast voeren wij diverse analyses uit binnen de zorgvastgoedmarkt ter ondersteuning van vastgoed strategieën en haalbaarheidsonderzoeken.

Wij hebben meegewerkt aan diverse projecten, zoals het zorgproject ’t Seghe Waert, waarvoor we een haalbaarheidsonderzoek hebben uitgevoerd. Ook waren we betrokken in de planontwikkeling en procesmanagement van het project. Daarnaast hebben we gewerkt aan het project Arkin renovatie, waarvoor we planontwikkeling en projectmanagement hebben uitgevoerd. Wij zijn dus gespecialiseerd in zorgvastgoed! Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Vorige

Volgende