Verduurzamen onderwijsvastgoed? Objectum biedt hulp en advies!

Het verduurzamen van onderwijsvastgoed krijgt steeds meer aandacht. De onderwijssector biedt namelijk nog veel kansen voor verduurzaming en vernieuwing van schoolgebouwen. Deze behoefte wordt gedreven door demografische ontwikkelingen, zoals groei en krimp en door strengere eisen op het gebied van gezondheid, binnenklimaat en het beperken van de CO2-uitstoot. Het is een uitdaging voor veel bestaande onderwijsbestuurders om hun panden te renoveren naar goede toekomstbestendige scholen. Objectum helpt diverse opdrachtgevers bij het verduurzamen van het onderwijsvastgoed. Zo hebben wij bijgedragen aan de realisatie van verschillende projecten in het onderwijs.

Investeringen in de verduurzaming van onderwijsvastgoed

In 2020 heeft minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) maatregelen genomen wat betreft de bouw in Nederland. Met een investeringsimpuls van 50 miljoen euro wil het kabinet investeren in duurzame renovatie en onderhoud van schoolgebouwen. De gebouwenvoorraad in het onderwijs is namelijk sterk verouderd. Bovendien is er vaak geen gezond binnenklimaat en sluit het gebouw qua indeling dikwijls niet aan op de visie van de school.

Inmiddels weet men wel dat een goed binnenklimaat resulteert in een hoger leerrendement en minder ziekteverzuim onder leerlingen en personeel. Vooral ventilatie is een knelpunt. In de meeste schoolgebouwen is er sprake van onvoldoende ventilatie. Hier is meer en meer aandacht voor gekomen door het coronavirus. In de routekaart voor het onderwijsvastgoed staat wat de verschillende betrokken organisaties moeten doen om onderwijsvastgoed te verduurzamen.

Wat kan Objectum betekenen?

Objectum biedt advies en hulp bij de realisatie van nieuwe scholen of het verduurzamen van bestaand onderwijsvastgoed. Bij Objectum houden we ons voornamelijk bezig met drie expertises: bouw- en procesmanagement, planontwikkeling en huisvestingsadvies. Onze bevlogen adviseurs zetten hun expertise in deze drie gebieden optimaal in voor het beste resultaat. Dit doen we door alle betrokken partijen binnen het bouwproces met elkaar te verbinden en te coördineren. Optimale samenwerking tussen partijen is de sleutel tot succes!

Tijdens bouw- en procesmanagement coördineert Objectum het bouwproces van begin tot eind. Van de ontwerpfase tot de constructie en de oplevering en het beheer. Bij planontwikkeling, of het nu gaat om herontwikkeling, nieuwbouw of transformatie, ontzorgen wij de opdrachtgever. We begeleiden het project en onderhouden intensieve samenwerking met alle betrokken partijen, zoals de opdrachtgever, afnemer, adviseurs en overheden. Bij een project blijven wij van begin tot eind betrokken, van huisvestingsadvies tot de verhuiscoördinatie: of het nu gaat om nieuwbouw of het verduurzamen van onderwijsvastgoed!

Verduurzaming onderwijsvastgoed met Objectum

Hoe kan bestaand vastgoed het beste onderhouden worden of gerenoveerd? Onze projectmanagers buigen zich over deze duurzaamheidsvraagstukken door exploitatiebegrotingen, meerjarenonderhoudsplanningen en gebouwscans uit te voeren bij het verduurzamen van onderwijsvastgoed. Objectum is expert in duurzaam bouwen en verduurzaming van onderwijsvastgoed en kan je gedegen bouwadvies bieden. Met het juiste bouwadvies kunnen bepaalde ecologisch verantwoorde maatregelen getroffen worden. Dit houdt bijvoorbeeld in een correct uitgevoerde isolatie, duurzame materialen en de ventilatie. Daarbij maken we gebruik van digitale modellen, waarmee we kansen en bedreigingen inzichtelijk maken voorafgaand aan de ontwerpfase en opties rondom duurzaam bouwen aankaarten.

Onze projecten in het onderwijsvastgoed

Objectum heeft meegewerkt aan verschillende bouwprojecten in het onderwijs. Zo hebben we gewerkt aan het project HMC Amsterdam, 6500m2 aan onderwijs voor het Hout & Meubileringscollege in Amsterdam. De taken van Objectum: huisvestingsonderzoek en variantenstudie ten aanzien van ruimtebehoefte, maar ook bouwmanagement. Of het Northgo College in Noordwijk: uitbreiding en renovatie van het college om huisvesting te optimaliseren. Objectum heeft huisvestingsadvies, procesmanagement, projectmanagement en directievoering uitgevoerd voor dit project. Daarnaast hebben we gewerkt aan het project Montessorischolen in Den Haag, de realisatie van 2 nieuwe scholen. Objectum heeft voor dit project procesmanagement en huisvestingsadvies uitgevoerd. We houden ons dan ook graag bezig met het verduurzamen van het onderwijsvastgoed!

Aan de slag met Objectum

Bij de ontwikkeling van nieuwe schoolgebouwen of het verduurzamen van bestaand onderwijsvastgoed staat de mens en het milieu centraal. In alle diensten die we aanbieden, hebben we duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Wij denken vanaf begin tot eind mee over het verduurzamen van onderwijsvastgoed. Wil je samenwerken op het gebied van bouwprojecten in het onderwijs? Wij komen graag met je in contact. Stuur ons een bericht en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met je op!

Vorige

Volgende