Bouwwerkinformatiemodel: Profijt van BIM

Profijt van BIM

Bouwwerkinformatiemodel (ofwel BIM) is een geweldig instrument bij de voorbereiding van bouwplannen. Gedurende het gehele bouwproces kan het meerdere voordelen opleveren, mits juist geïmplementeerd. En daar zit ‘m nu juist vaak de crux.

BIM

Ontwerpfase

In de ontwerpfase kan het werken met een 3D tekenprogramma tijdwinst opleveren. Immers met een 3D model kunnen sneller ontwerpbeslissingen genomen worden. Aan het model kan informatie worden toegevoegd waarmee snel kwalitatieve impressies gemaakt kunnen worden. Die vervolgens weer helpen bij het overtuigen van de opdrachtgever.

Bouwvoorbereiding

Tijdens de bouwvoorbereiding kan het model geladen worden met informatie, waarmee het maken van hoeveelhedenstaten en opstellen van aanvragen voor offertes bespoedigd kan worden. Bovendien heeft het werken met een BIM model de belofte in zich dat bouwfouten voorkomen kunnen worden.

Gebouw beheer

Na de oplevering van een gebouw kan uit het BIM-model informatie gehaald worden waardoor het opstellen van meerjaren onderhoudsplannen en het voeren van beleid op de gebouwexploitatie eenvoudiger wordt. In het BIM model kan informatie opgeslagen worden waaruit het moment gehaald kan worden waarop bepaalde onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden.

Wie heeft profijt van BIM

Zo bezien heeft het werken met een BIM model in de verschillende fases ontegenzeglijk voordelen. Om volledig profijt uit het model te halen zal het model in de opeenvolgende fases geladen moeten worden met andere informatie. En ondanks de belofte van BIM kost dat extra tijd en dus geld. Degene die profijt heeft van de ingevoerde informatie is helaas niet altijd bereid hiervoor te betalen en daar wringt de schoen. Een ontwikkelaar heeft geen primair profijt bij het laden van het model met informatie ten behoeve van de exploitatie, tenzij de eindgebruiker bereid is hiervoor te betalen. Het invoeren van informatie ten behoeve van de bouwvoorbereiding houdt het proces van de ontwerper op en een aannemer is minder gebaat bij een model op basis waarvan goede ontwerpbeslissingen genomen kunnen worden.
[/vc_column_text][vc_empty_space height=”10px”][vc_column_text]
BIM is een geweldig instrument, mits het zo gebruikt wordt dat het doel waarvoor bedoeld ook daadwerkelijk gediend wordt. Voordat gekozen wordt voor het werken met 3D modellen, zal daarom eerst goed nagedacht moeten worden over het proces waarin dit wordt ingezet. Wie heeft op welk moment welke informatie nodig? En wie is het beste in staat deze informatie in het model in te voeren? Per fase zal benoemd moeten worden wat er van de betrokken partijen verwacht wordt. Bovendien moet nagedacht worden over het belang dat iedereen heeft bij het werken met BIM.

Effectief inzetten

Als managers van het bouwproces zijn wij in staat om te benoemen waar het grootste profijt van BIM in de verschillende fasen van het bouwtraject ligt. Partners in het bouwteam hebben nu eenmaal verschillende belangen. Door deze te benoemen kan BIM vanuit begrip voor de meest effectieve manier worden ingezet.
Bottom line is dat degene die het meeste profijt heeft, bereid moet zijn voor de waardevermeerdering te betalen als gevolg het werken met BIM.

voordelen bim
Casper Vos

Sinds juni 2017 is Casper Vos werkzaam bij Objectum als projectmanager, waar hij zich met name bezighoudt met haalbaarheidsonderzoeken, projectmanagement, directievoering en toezicht op kwaliteit van de bouw.

Vorige

Volgende