Project

HMC Paviljoen
KERNGEGEVENS

Locatie | Rotterdam
Omvang | vervangende nieuwbouw 2610m2
Voorbereidingstijd | mei 2016 – juni 2017
Uitvoeringstijd | juni 2017 – januari 2018

TAKEN OBJECTUM

Procesmanagement | Projectmanagement | Verhuiscoördinatie | Directievoering | Vlekkenplan

OVERIGE PARTIJEN

Opdrachtgever | Stichting Hout- en Meubelingscollege Rotterdam
Architect t/m voorlopig ontwerp | RoosRos Architecten, Kaskon, BRI Groep
Aannemer t/m uitvoering | Heddes Bouw & Ontwikkeling, BRI Groep

EXTRA INFO