Hoe healthy urban living in Utrecht centraal staat

Healthy urban living draait om gezond, vitaal en sociaal samenleven in schone, veilige, prettige, duurzame en economische steden. Maar een gezond leven en een gezonde leefomgeving zijn niet altijd vanzelfsprekend. De stedelijke problematiek is complex en vraagt om innovatieve oplossingen. De stad en regio Utrecht bijvoorbeeld werken hard aan plannen die verbinding leggen tussen leefomgeving en gezondheid door middel van healthy urban living Utrecht. Lees er hieronder meer over.

Wat is healthy urban living?

De term staat voor gezond, veilig en duurzaam wonen, werken en recreëren in een prettige leefomgeving. Er wonen, werken en recreëren steeds meer mensen in de stad. Dat doet natuurlijk een zwaar beroep op de schaarse ruimte. Ook klimaatverandering en duurzaamheid stellen eisen aan onze stedelijke inrichting. Het werken aan de gezonde stad vereist een goede samenwerking tussen professionals uit diverse domeinen, zoals het milieu, volksgezondheid en vastgoed. Ook is het belangrijk dat burgers en het bedrijfsleven goed samenwerken. Als al deze domeinen samenkomen, kan er healthy urban living gecreëerd worden. Een plek waarbij men gezond kan leven, wonen, werken en recreëren.

Healthy urban living Utrecht

De regio Utrecht kiest ervoor een Ontmoetingsplaats voor healthy urban living te zijn. De regio Utrecht groeit nu van 700.000 inwoners naar ongeveer 1 miljoen inwoners rond 2030. Die groei wil Utrecht benutten door gezond stedelijk leven voor iedereen mogelijk te maken. In de strategische agenda van de Economic Board Utrecht staat dat de regio groener, gezonder én slimmer moet worden.

De regio Utrecht, één van de meest competitieve en innovatieve regio’s van Europa, kan de komende jaren haar kwaliteiten verder uitbouwen door middel van healthy urban living Utrecht. Dit is mogelijk doordat de stad een goed leef- en vestigingsklimaat heeft, een goede bereikbaarheid, een centrale ligging, een hoogopgeleide bevolking en grote ruimtelijke kwaliteiten. Uiteindelijk moet iedereen profiteren van healthy urban living.

Wonen in Utrecht

Je kunt in de regio Utrecht zowel landelijk als stads wonen. Iedereen kan gebruik maken van groene én stedelijke voorzieningen. Healthy urban living in Utrecht vraagt om ruimtelijke keuzes. De regio gaat namelijk de komende jaren alleen nog maar meer groeien. Het betekent een focus op het welbevinden, duurzaamheid en perspectief op wonen, werk en opleiding.

 Zo zijn er in de regio Utrecht tot 2040 nog zo’n 75.000 nieuwe woningen nodig om de gewenste en voorspelde groei te kunnen faciliteren. Dat is niet alleen van groot belang om healthy urban living in Utrecht waar te maken, ook is het nodig vanwege de betaalbaarheid van de woningvoorraad. Er is vraag naar dorps en klein stedelijk wonen in de regiokernen, maar ook (centrum)stedelijk wonen in de stad. De hoge druk op de woningmarkt is te zien door de stijgende prijzen van koopwoningen en de toenemende wachttijden voor sociale huurwoningen. De demografische ontwikkelingen zorgen er dus voor dat de woningvoorraad flexibeler en duurzamer moet worden afgestemd. Om healthy urban living in Utrecht volledig te kunnen bewerkstelligen, investeert de regio de komende jaren in de kwaliteit en duurzaamheid van de bestaande woningvoorraad.

Plannen regio Utrecht rondom healthy urban living

Er zijn een aantal zaken die de regio Utrecht de komende jaren wil laten uit voeren om het woongedeelte rondom healthy urban living in Utrecht waar te maken:

 

  • De behoefte aan nieuwe woningen in de regio te accommoderen.
  • Voldoende betaalbare woningen in iedere gemeente bewerkstelligen: zowel voor lage als middeninkomens.
  • De woningvoorraad wordt afgestemd op de demografische ontwikkelingen: toename eenpersoonshuishoudens, vergrijzing en ouderen die langer thuis blijven wonen.
  • Investeren in de kwaliteit van duurzaamheid van de bestaande woningen

Projecten door Objectum

Bij Objectum weten we veel over healthy urban living. Zo hebben we meegewerkt aan onder andere een aantal woningbouwprojecten in Utrecht die bijdragen aan healthy urban living Utrecht. Denk bijvoorbeeld aan het project Kruisvaartkade, de herontwikkeling van een braakliggend terrein aan de kruisvaartkade met 600 nieuwbouwwoningen. Objectum heeft bij dit project gewerkt aan de planontwikkeling, bouwmanagement en procesmanagement. Ook hebben we gewerkt aan het project Leidsche Rijn Centrum, een compleet nieuw stadscentrum Leidsche Rijn met onder andere 762 woningen, retail kantoor én horeca. En de taken van Objectum voor dit project? Technisch projectmanagement, kopers begeleiding, voorbereiding en de verkoopstukken.

Ook advies ontvangen voor een project binnen de woningbouw, onderwijs, kantoren, retail of Zorg & Maatschappij? Neem dan contact met ons op! Wij begeleiden je graag!

Vorige

Volgende