Bouwprocesmanager: Vormgevers van het Bouwproces

De bouwsector is, net zoals de hele wereld, continue aan veranderingen en vernieuwingen onderhevig. Eén daarvan is het ontstaan van bouwmanagementbureaus. Van oudsher vervulde de architect de rol van bouwheer. Hij was daarbij niet alleen verantwoordelijk voor het ontwerp, maar stuurde en coördineerde namens de opdrachtgever het hele bouwproces.

bouwmanager

De rol van procesbegeleider is sinds de jaren 80 steeds meer verschoven naar bouwmanagementbureaus zoals Objectum. De architectenbranche heeft hier zo zijn bedenkingen bij, maar de vraag is of dat terecht is. Het ontstaan van bureaus als Objectum is namelijk eenvoudig te verklaren en kan vanuit die verklaring door ontwerpers ook als een positieve ontwikkeling gezien worden.

Vroeger waren de ontwerpopgaves en bijbehorende bouwprocessen vaak eenduidig, waarbij de opdrachtgever vrijwel altijd ook eigenaar en gebruiker was. De opgaves van tegenwoordig zijn veel complexer, zowel qua product als proces. Dit komt o.a. door steeds meer technische mogelijkheden, grotere productkeuzes, grotere diversiteit in type huishoudens en andere werkvormen, aandacht voor circulaire economie door uitputting van grondstoffen, strengere bouwregelgeving, vergunningsprocedures en de aanbestedingswet. Daarbij zijn er meer betrokken partijen met verschillende zakelijke belangen. Al deze zaken vragen om verschillende expertise en professionele kennis die niet meer in 1 beroep te vatten zijn.

De primaire kracht en ambitie van de architect ligt daarbij in het vormgeven van een esthetisch goed doordacht product. Het inhoudelijk bezig zijn met de proceskant is weggelegd voor ons als bouwmanagers, zoals het uitdenken en opstellen van de projectorganisatie met bijbehorende contract- en aanbestedingsvormen, faseringsplannen en financiële kaders. Hierbij worden alle individuele zakelijke belangen samengebracht, binnen de gestelde kwaliteit, beschikbare tijd en het budget. De bouwmanager is dus eigenlijk de vormgever van het proces. Wederzijds respect voor elkaars deskundigheid is hierbij de sleutel tot een maximaal resultaat: een goed product binnen een goed proces.

Machteld van Waveren

Machteld van Waveren Hogervorst is sinds 2003 partner bij Objectum en houdt zicht binnen Objectum vooral bezig met procesmanagement van grootschalige projecten, contractvorming en (EU)-aanbestedingen met aandacht voor zowel de commerciële belangen als technische mogelijkheden.

Via deze blogs belicht Objectum haar visie met betrekking tot de werkzaamheden in de vastgoedmarkt. Benieuwd naar de volgende blogpost? Volg ons op Twitter en LinkedIn en blijf op de hoogte.

Vorige

Volgende