Bestemmingsplan Kruisvaartkade ingestemd

We zijn weer een stapje verder! Het college van de gemeente Utrecht heeft op 30 januari 2018 ingestemd met het gewijzigde bestemmingsplan Kruisvaartkade. Het bestemmingsplan voor de Kruisvaartkade is ter vaststelling aan de gemeenteraad gestuurd. De gemeenteraad behandelt het plan in april 2018. 

Het bestemmingsplan Kruisvaartkade omvat 431 tot 600 woningen, waarvan in ieder geval 20% sociale woningbouw is en 75 woningen in het middenhuursegment vallen. Daarentegen bevat de rest van het plan vrije sector koopwoningen. Het gaat om appartementen en stadswoningen in zeven woonblokken met variërende bouwhoogtes tussen de 6 en 13 verdiepingen en eengezinswoningen. Langs de Kruisvaart staan de eengezinswoningen, zodat het qua bouwhoogte aansluit op de bestaande bebouwing in de Dichterswijk. Bovendien wordt het gehele Kruisvaartkwartier gasloos met als ambitie ook energieneutraal te zijn. De eerste oplevering is gepland naar verwachting in 2020.

bestemmingsplan kruisvaartkade

Bereikbaarheid

Het Kruisvaartkwartier is, naast een ideale plek, om te wonen ook een plek waar dienstverlenende bedrijven, horeca en een short stay formule zich kunnen vestigen. Ook de bereikbaarheid is uitstekend. Voor fietsers en voetgangers zijn er namelijk wel drie toegangen. Allereerst via de Jan van Foreestraat. Ten tweede via de te renoveren hefbrug en tot slot via de nieuw aan te leggen verbinding bij de Da Costakade langs het Trimbos-instituut. Ook is het gebied voor autoverkeer bereikbaar, namelijk via de Jan van Foreestraat en parkeren kan ondergronds.

Groengebied

Tevens maakt bestemmingsplan Kruisvaartkade een volgende stap voor het buurtinitiatief ‘Ringpark Dichterswijk’ mogelijk. Namelijk door een groene route langs de Kruisvaart te realiseren. Het Kruisvaartkwartier wordt begrensd door de busbaan Dichtersbaan, die parallel loopt aan het spoor en de Kruisvaart met daarachter de Dichterswijk. De Jan van Foreeststraat vormt de noordelijke begrenzing. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de schuin afbuigende Kruisvaart en het groengebied ten noorden van het Trimbos-instituut aan de Da Costakade.

Meer lezen over dit project? Vind hier meer informatie.

bestemmingsplan kruisvaartkade

Vorige

Volgende