Alles over nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen door Objectum

Het begrip ‘nieuwbouw’ is een veelgebruikt begrip in zowel de koop- als huursector. De term verwijst naar nieuwbouwappartementen en nieuwbouwwoningen die kortgeleden zijn opgeleverd. In de Randstad worden nog altijd de meeste nieuwbouwappartementen en woningen gebouwd. Zo ging het in Zuid-Holland in 2020 om ruim 15.000 woningen, Noord-Holland en Noord-Brabant gevolgd met elk ongeveer 10.000 woningen. Meer informatie over nieuwbouwappartementen en moderne nieuwbouwwoningen vind je hieronder. Ook vind je enkele nieuwbouwprojecten waar Objectum aan heeft meegewerkt.

Wat is een nieuwbouwwoning?

Een nieuwbouwwoning verwijst naar een woning die kortgeleden is opgeleverd. Doorgaans spreekt men van ‘nieuwbouw’ tot drie jaar na de oplevering van de woning, maar een concrete definitie is er niet. Meestal zijn de bewoners van een nieuwbouwwoning of appartement de eerste bewoners van het huis. Wanneer er al andere bewoners in de woning hebben gewoond, spreekt men van ‘bestaande bouw’.

De bouw van een nieuwbouwwoning in een project dat gemiddeld een jaar duurt. Het is even geduld hebben dus. Wat gebeurt er allemaal in die twaalf maanden? Het bouwproces doorloopt 3 fases: de ruwbouwfase, de afbouwfase en de oplevering. In al deze processen kan Objectum van dienst zijn.

Voor- en nadelen moderne nieuwbouwwoning

Een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement kent vele voordelen. Zo is een moderne nieuwbouwwoning volledig nieuw, net zoals alle voorzieningen. Dit houdt in dat de keuken en badkamer vaak uitstekend functioneren en er weinig onderhoud nodig is. Daarnaast zijn nieuwappartementen en woningen steeds energiezuiniger: ze worden steeds beter geïsoleerd. Bij nieuwbouw worden vaak hele wijken tegelijk uit de grond gestampt. Dit houdt in dat huurders in een nieuwe wijk terechtkomen met alle gemakken van dien.

Maar dat is nog niet alles: bij het kopen van nieuwbouw heb je het voordeel dat je overdrachtsbelasting bespaart. Ook krijg je bij de hypotheek een betere rente dan bij het afsluiten van een hypotheek op een bestaande woning. Omdat je vrij op naam komt, anders dan bij bestaande bouw, betaal je geen overdrachtskosten, taxatiekosten en makelaarskosten. Je betaalt wel advies- en afsluitkosten voor de hypotheek en notariskosten voor de hypotheekakte (eenmalig fiscaal aftrekbaar). 

En de nadelen? Een nadeel zou kunnen zijn dat je gaat wonen in een wijk waar veel gebouwd wordt wat tot overlast kan leiden. Een ander nadeel is dat wijken vol nieuwbouwwoningen soms de gemoedelijkheid en sfeer missen. Maar voor veel mensen weegt dat niet op tegen de vele voordelen van een nieuwe woning.

 

Woningtekort in Nederland

Tussen 2000 en 2009 groeide de woningvoorraad door nieuwbouw jaarlijks doorgaans met ongeveer 1 procent. Dit houdt in gemiddeld 76 duizend woningen per jaar. Toch is er nu een woningtekort van zo’n 300.000 woningen, zegt onderzoeksbureau ABF Research, dat het tekort al jarenlang bijhoudt in opdracht van de overheid.

Volgens het ministerie moeten er tot 2030 zo’n 900.000 woningen bijkomen. Met een bouwfonds van twee miljard euro wil de overheid de woningnood aanpakken. Uit dat fonds kunnen gemeenten subsidies krijgen voor nieuwbouwprojecten, of het nu gaat om nieuwbouwappartementen of nieuwbouwwoningen. Het geld kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor de uitplaatsing van bedrijven of het bekostigen van de ontsluiting van een nieuwe wijk op de infrastructuur. Dit bouwfonds van 1 miljard euro zal over vier jaar (2020-2024) verdeeld worden. Ook kunnen woningcorporaties rekenen op belastingvoordelen als zij gaan bijbouwen. Op de verhuurdersheffing kunnen ze, verdeeld over tien jaar, een korting van in totaal 1 miljard euro verwachten als ze bouwen in gebieden met de grootste woningnood.

 

Objectum adviseert en begeleidt opdrachtgevers

Tijdens het bouwproces van nieuwbouwappartementen en nieuwbouwwoningen coördineert Objectum het bouwproces van begin tot eind. We beginnen weliswaar met het geven van advies, maar we maken het project samen met onze opdrachtgevers en overige betrokken partijen waar. Dat vinden we belangrijk. Wij organiseren het project en sturen, informeren, coördineren en betrokken partijen. Om zo tot een integraal ontwerp te komen dat aan al uw wensen voldoet. Objectum begeleidt onder andere bij:

 • Projectmanagement
 • Ontwerpmanagement
 • Kostenmanagement
 • Risicobeheersing
 • Directievoering & toezicht
 • Aanvraag vergunningen
 • Verzorgen (EU)-aanbesteding
 • Aanvraag en contracteringadviseurs & bouwbedrijven
 • Afbouwcoördinatie
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Kopers- en huurders-begeleiding
 • Huisvestingsadvies
 • Haalbaarheidsstudies 
 • Locatieonderzoeken 
 • Kosten – batenanalyses 
 • Nieuwbouwplannen
 • Programma´s van Eisen 
 • Plananalyses 
 • Plantoetsing en optimalisaties 
 • Planstudies
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Fasering & Cashflow
 • Huisvestingsstudie
 • Ruimtebehoeftemodellen
 • Herontwikkeling bestaande gebouwen
 • Gebouwscan
 • Meerjarenonderhoudsplanningen
 • Verhuiscoördinatie

 

Nieuwbouwwoningen & appartementen van Objectum

Objectum heeft meegewerkt aan talloze projecten rondom nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen door heel Nederland. Denk bijvoorbeeld aan het project Kruisvaartkade in Utrecht: de herontwikkeling van een braakliggend terrein aan de Kruisvaartkade met 60 nieuwbouwwoningen. Healthy urban living, de gezonde verstedelijking en circulair bouwen, waren een belangrijk thema bij dit bouwproject. En de rol van Objectum? Planontwikkeling en bouw- & procesmanagement

Of het project De Geus in Leiden: 84 nieuwbouwappartementen, een bioscoop en supermarkt aan het Centraal Station. De taken van Objectum: planbeoordeling, kwaliteitscontrole, plantoetsing en optimalisaties. Ook hebben we meegewerkt aan het project Parktorens in Haarlem, de realisatie van 142 nieuwbouwappartementen met ondergrondse parkeergarage in het Aziëpark. Objectum heeft voor dit project procesmanagement uitgevoerd.  

Objectum heeft dus veel ervaring met bouwprojecten rondom nieuwbouwwoningen en nieuwbouwappartementen door heen Nederland. Als bouwprojectmanagers bewaken wij het bouwproces zodanig dat het desbetreffende bouwwerk binnen de gestelde randvoorwaarden wordt gerealiseerd. Ook organiseren wij tijdens het proces de communicatie, controleren we de resultaten en verzorgen we het risicomanagement. Dit allemaal zodat de opdrachtgever het overzicht houdt en er een uitstekend eindresultaat gerealiseerd kan worden! Wil je ook met ons samenwerken op het gebied van nieuwbouwappartementen of nieuwbouwwoningen? Neem dan gerust contact met ons op.

Vorige

Volgende