Project

Lichtenberg
KERNGEGEVENS
Locatie | Amersfoort Omvang | Renovatie appartementencomplex van 47 appartementen Voorbereidingstijd | Q1 t/m Q3 2019 Uitvoeringstijd | vanaf 2020
TAKEN OBJECTUM
Haalbaarheidsonderzoek l Planontwikkeling l Projectmanagement
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgevers | Amvest Aannemer | N.t.b. Architect | N.t.b.
EXTRA INFO