Project

HMC Paviljoen
KERNGEGEVENS
Locatie | Rotterdam Omvang | vervangende nieuwbouw 2610m2 Voorbereidingstijd | mei 2016 – juni 2017 Uitvoeringstijd | juni 2017 – januari 2018
TAKEN OBJECTUM
Procesmanagement | Projectmanagement | Verhuiscoördinatie | Directievoering | Vlekkenplan
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Stichting Hout- en Meubelingscollege Rotterdam Architect t/m voorlopig ontwerp | RoosRos Architecten, Kaskon, BRI Groep Aannemer t/m uitvoering | Heddes Bouw & Ontwikkeling, BRI Groep
EXTRA INFO