Project

Stadsplein Forum
KERNGEGEVENS
Locatie | Tilburg Omvang | 240 woningen (huur-, koop- en zorgsector) | 3.750 mcommerciële ruimten | 2.650 m2 zorg (gezondheidscentrum) | Ondergrondse parkeerkelder (198 plaatsen) | Stedelijk plein Voorbereidingstijd | november 2008 (betrokkenheid OBP) – medio 2011 Uitvoeringstijd | medio 2011 – medio 2015
TAKEN OBJECTUM
Projectmanagement & planontwikkeling | Directievoering
OVERIGE PARTIJEN
Opdrachtgever | Stichting WonenBreburg (i.s.m. Van der Weegen Vastgoed) Gemeente | Gemeente Tilburg Architect | Bedaux de Brouwer Architecten, De Architectenwerkgroep Constructeur | Bartels Ingenieursbureau Installatie-adviseur | Royal Haskoning Aannemer | Huybregts-Relou
EXTRA INFO